Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale

1

Proiectul de Ordin privind aprobarea Criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății.

Astfel proiectul se referă la criteriile obiective şi transparente  privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală, care nu mai sunt astăzi reglementate ca urmare a abrogarii OMS nr.318/2008, prin Ordinul MS nr.724/2013 – publicat în Monitorul Oficial nr. 339/2013, dar şi la documentația şi cererea pe care solicitanţii trebuie să o depună pentru  evaluarea tehnologiilor medicale în vederea susţinerii propunerii de includere a unui medicament nou sau a unei indicatii noi în Lista cu DCI a medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, precum şi modalitatea de emitere a avizului de evaluare a tehnologiilor medicale.