Categories
Medicamente Ştiri

Lista de compensate actualizată

Medicamente-pastile-capsule-amoxicilina

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat că pacienţii vor putea beneficia, începând cu 1 iulie, de tratament inovativ cu 17 molecule noi orfane, din care 9 sunt pentru tratamentul afecţiunilor oncologice.

Ministrul a semnat Ordinul privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul M.S. şi C.N.A.S. nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din data de 1 iulie 2014.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, impactul financiar pentru introducerea acestor 17 molecule noi este de 40 de milioane lei .

Documentul aprobă protocoalele terapeutice de prescriere a celor 17 molecule, fiind vorba despre următoarele denumiri comune internaţionale: Ambrisentanum, Stiripentol, Pasireotidum, Clofarabinum, Nelarabinum, Decitabinum, Trabectedinum, Ofatumabum, Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus, Ruxolitinibum, Bosentanum, Tafamidis, Romiplostimum, Sapropterinum, Plerixafor.

Cele 17 protocoale terapeutice prevăd metodologiile şi criteriile de includere şi excludere din tratamente, indicaţiile pentru cele 17 molecule noi, precum şi medicii care pot prescrie aceste medicamente.

De asemenea, protocoalele prevăd şi modificarea dozelor cauzate de reacţiile alergice şi monitorizarea terapeutică a medicamentelor şi cea privind răspunsul la tratament.