Categories
Articole Dreptul muncii

Aţi plecat în concediu de odihnă dar nu aţi lăsat un înlocuitor? Puteţi fi sancţionat de angajator!

imagesvacConcedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin sau nu de persoana salariatului, după cum se arată la art. 58 din Codul muncii.

În cele ce urmează vom prezenta un caz practic privind contestaţia deciziei de concediere.

Reclamanta a fost sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă în conformitate cu prevederile legislative, art. 248 alin. 1 lit. e), coroborat cu art. 61, lit. a) din Codul muncii.
În preambulul deciziei de sancţionare s-a menţionat faptul că în urma Raportului Comisiei de Cercetare disciplinară s-a constatat abaterea disciplinară a salariatei C.L., şef sector F., motivat de faptul că aceasta a plecat în concediu de odihnă, în perioada 02 – 05.09.2013, fără să predea înlocuitorului său atribuţiile specifice postului, documentele aferente activităţii desfăşurate şi cheia biroului unde îşi desfăşoară activitatea, neconformându-se totodată deciziei conducătorului S.D.N. F. de a–şi muta activitatea în alt birou. S-a mai menţionat de asemenea că salariata a încălcat obligaţiile prevăzute în Contractul colectiv de muncă pe anul 2013 precum şi Regulamentul Intern.