Categories
Articole Drept civil

Obligaţia terţilor de a furniza informaţii în materie de executare silită, motiv de sesizare CCR!

În materia executării silite obligaţii se pot impune atât în sarcina participanţilor la executare silită cât şi în sarcina terţilor obligaţia de a furniza informaţii.

Conform art. 660 C. procedură civilă la cererea executorului judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, au datoria să comunice în scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executării. Ei sunt ţinuţi să declare întinderea obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit, eventuale modalităţi care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de creanţă, subrogaţii, preluări de datorie, novaţii, precum şi orice alte acte sau fapte de natură să modifice conţinutul ori părţile raportului obligaţional sau regimul juridic al bunului deţinut.