Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Interzicerea păşunatului şi limitarea numărului de câini de pază şi însoţire la stâni

descărcareOUG prin care au fost  suspendate prevederilor referitoare la interzicerea păşunatului şi la limitarea numărului de câini de pază şi însoţire la stâni a fost aprobată de Senat.

Reamintim că Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic stabilea interzicerea păşunatului animalelor domestice pe terenuri agricole în perioada 6 decembrie – 24 aprilie şi limitarea numărului de câini însoţitori la trei în zonele de munte, doi în zonele de deal şi un câine în zonele de câmpie. În acest număr sunt incluşi şi câinii care asigură paza stânei.

Senatul este prima cameră sesizată, unde proiectul se află în procedură de urgenţă, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect prin care se limitează suma pe care o pot obţine recuperatorii de creanţe

ccProiectul de lege prin care recuperatorii de creanţe cesionate pot obţine de la datorinici maximum dublul sumei pentru care au cumpărat creanţele, fără să depăşească valoarea debitului principal, a fost adoptat de Senat.

Astfel creanţele cesionate pot fi valorificate până la un prag maxim reprezentând dublul sumei din valoarea de cesiune a creanţei, prevăzută în contract, dar fără a depăşi valoarea debitului principal restant, iar recuperarea creanţei se poate face şi în rate, în urma negocierii dintre debitor şi creditorul cedent, respectiv cesionarul.

Pe de altă parte Guvernul declară că nu susţine proiectul de lege pentru că afectează patrimoniul privat, dar și  pentru faptul că dreptul de creanţă şi drepturile litigioase, care şi ele fac obiectul acestei iniţiative, sunt bunuri patrimoniale, sunt drepturi patrimoniale care aparţin unui partrimoniu pivat.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Limitarea timpului săptămânal de muncă la cei cu mai multe contracte a fost refuzată

cnInițiativa venită din partea actualului ministru de finanţe, senatorul Darius Vâlcov (PSD) cu privire la  limitarea la 48 de ore pe săptămână a timpului de muncă pentru salariaţii care deţin mai multe contracte individuale de muncă, a primit aviz negativ din partea Guvernulu.

La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Codului muncii, semnată, alături de Vâlcov, de mai mulţi senatori PSD, printre care Gabriela Firea, Şerban Nicolae, Cosmin Nicula şi Liviu Pop, reprezentantul Executivului care a participat la şedinţa Senatului a spus că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Pe de altă parte propunerea legislativă  a primit raport de admitere din partea Comisiei pentru muncă, și prevede că orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, iar durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi, de regulă, 12 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Propunerea legislativă va fi supusă ulterior votului plenului Senatului, care este primă Cameră sesizată.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Extinderea limitării încasărilor și plăților în numerar

lc-oleseaProiectul de lege prin care a fost extinsă limitarea încasărilor și plăților în numerar între operatorii economici a fost aprobat de Senat.

Reglementarea dezvoltării instrumentelor de verificare a realității operațiunilor economice, urmărirea fluxurilor bănești, precum și întărirea disciplinei financiare, prin extinderea limitării încasărilor și plăților în numerar între operatorii economici, reprezintă obiectul principal al proiectului de lege.

Proiectul a avut amendamente, în cadrul Comisiei, precum cel potrivit căruia “operațiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști etc. n.r.) de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană”.

Măsura privind extinderea plafoanelor pentru plățile în numerar a fost luată ca urmare a constatărilor organelor fiscale a faptului că în majoritatea schemelor evazioniste se fac plăți în numerar, întrucât plățile prin bancă prezintă o trasabilitate care este evitată de astfel de persoane.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind limitarea comisioanelor interbancare, aprobată

save_64556600

Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede plafonarea plăţilor în numerar şi limitarea comisioanelor interbancare la tranzacţiile prin carduri şi l-a transmis Parlamentului spre adoptare.

Potrivit proiectului, elaborat de către Ministerul Finanţelor, comisioanele interbancare vor fi limitate la 0,2% pentru cardurile de debit şi 0,3% pentru cele de credit, iar nerespectarea acestor plafoane va fi sancţionată cu amenzi de la 10.000 lei la 200.000 lei.

Reprezentanţii companiilor de carduri MasterCard şi Visa au reacţionat imediat la aceste noutăţi legislative, avertizând asupra efectelor negative care ar putea apărea în urma reducerii comisioanelor interbancare, deşi reprezentanţii marilor retaileri spun că piaţa cardurilor ar fi profitabilă pentru bănci chiar şi în absenţa comisioanelor.

Măsurile prevăzute prin proiectul de lege vor fi aplicate după ce vor fi aprobate de Parlament şi promulgate de preşedinte, cu eventuale modificări.

Iniţial, Guvernul a renunţat la aprobarea limitării comisioanelor, anunţată la sfârşitul lunii ianuarie, prin ordonanţă de urgenţă.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Limitarea comisioanelor interbancare

card-bancar-300x181

Într-un proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice se arată că instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane mai mari de 0,3% din valoarea operaţiunilor efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.

Totodată, la nivelul Parlamentului European au fost făcute propuneri de limitare şi mai drastică a acestor comisioane, respectiv la 0,1% pentru carduri de debit (cel puţin 7 eurocenţi) şi 0,15% la cardurile de credit (14 eurocenţi).

În proiectul de act normativ se mai spune că acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la valoarea comisioanelor pentru serviciile prestate, a comisioanelor interbancare şi a comisioanelor suplimentare.

În România comisioanele interbancare stabilite în sistemele Visa şi MasterCard sunt printre cele mai mari din Europa.

Finanţele apreciază că reglementarea comisioanelor interbancare va aduce beneficii atât pentru comercianţi şi consumatori, cât şi pentru băncile emitente de carduri.

Potrivit notei de fundamentare, această măsură va avea efect pozitiv asupra acceptării de către comercianţi a cardurilor de plată şi încurajarea consumatorilor să utilizeze tot mai mult cardurile ca mijloc de plată.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Limitarea remuneraţiilor reprezentanţilor statului în AGA

guvernul-ponta-sedinta-gov-ro

O Ordonanţă în vederea limitării remuneraţiilor reprezentanţilor statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în AGA a fost adoptată de Executiv.

Astfel actul normativ include prevedri ca:
– definirea unor termeni şi expresii care se utilizează la elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli;
– modalitatea de aprobare fundamentare şi rectificare a bugetelor de venituri şi cheltuieli;
– stabilirea actului normativ prin care se aprobă formatul, structura BVC, a anexelor de fundamentare şi a modului de calcul al indicatorilor economico-financiari, a termenelor până la care se prezintă, în vederea aprobării BVC-urilor şi a contravenţiilor, sancţiunilor şi organelor abilitate în constatarea şi aplicarea acestora;
– limitarea remuneraţiilor reprezentanţilor statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în AGA.