Categories
Organizare judiciară

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale “Limes”

Ordinul nr. 3570/2023 prevede stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului naţional “Limes” şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale “Limes”.