Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Adeverinţa care atestă calitatea de student se poate elibera şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională

Prin excepţie pe acelaşi/ aceeaşi act de studii, supliment, respectiv foaie matricolă, după caz, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, în condiţiile legii, şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională.