Categories
Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost respins un proiect de lege care interzicea emiterea de noi acţiuni la purtător în cazul acţionarilor firmelor

Senatorii au respins un proiect de lege care interzice emiterea de noi acțiuni la purtător în cazul acționariatului firmelor precum și efectuarea de operațiuni cu astfel de acțiuni.

Proiectul de lege a fost inițiat de un grup parlamentar și face parte dintr-un pachet de mai multe legi prin care parlamentarii acestui partid vizează activitatea societăților cu acțiuni la purtător.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege respins: firmele cu acţiuni la purtător pot participa la licitaţii publice

Senatul a respins cu 61 de voturi “pentru” şi 23 de voturi “împotrivă”, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu acţiuni la purtător să nu poată participa la licitaţiile publice. Iniţiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului, că scopul lui este ca “firmele căpuşă şi neperformante controlate de baronii care au jefuit statul în ultimii ani să ajungă falimentare”.

Potrivit textului legislativ, se interzice atribuirea prin procedură simplificată a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru către operatorii economici emitenţi de acţiuni la purtător sau de alte titluri de participare la purtător, precum şi participarea la concursurile de soluţii prin aplicarea unor proceduri simplificate a operatorilor economici emitenţi de acţiuni la purtător sau de alte titluri de participare la purtător.

Categories
Achiziţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

O nouă modificare a normelor privind achiziţiile publice

1

Guvernul pregăteşte să introducă o noua propunere legislativă în ceea ce privește modificarea normelor privind achiziţiile publice. Astfel modificarea se referă la faptul că firmele care se înscriu, la o licitaţie publică, cu acelaşi preţ cel mai scăzut şi nu pot fi departajate nici după ce prezintă o nouă propunere financiară vor fi întrebate de către stat dacă acceptă să împartă contractul înainte ca procedura să fie anulată, în cazul în care împărţirea este posibilă.

De asemenea instituţiile publice nu va mai fi obligate să justifice de ce a ales să atribuie contractul prin licitaţie deschisă sau restrânsă, ci se va putea limita la redactarea unei singure note justificative privind estimarea valorii contractului, alegerea procedurii de atribuire, a cerinţelor de calificare, a factorilor de evaluare, precum şi a ponderii acestora.

Executivul va mai decide că o autoritate contractantă nu are obligaţia de a justifica alegerea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă şi, în cazul atribuirii unui contract sectorial, nici a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Guvernul va mai decide că preţul unui contract public va putea fi ajustat, fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens, şi în situaţia în care sunt introduse taxe locale.

O altă regulă introdusă va consta în faptul că în situaţia în care obiectul contractului este unul complex, cu două sau mai multe activităţi distincte, autoritatea contractantă are dreptul să solicite demonstrarea experienţei similare pentru fiecare dintre activităţile care urmează să fie derulate, acceptând prezentarea de contracte distincte pentru fiecare activitate în parte.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Contencios-administrativ Economie

Achiziţie publică sub 30.000 de euro? Nu se mai licitează!

Toate legile le aveti la dispozitie in LexNavigator

Pomii se cunosc după roade. Parlamentarii după fapte! Şi le putem cântări omenia după legile votate. Nu se ştie cum fac ei, cum dreg, de reuşesc la fiecare nouă modificare de lege să mai tragă puţin jar pe dulcea turtă personală şi pe turta colectivă a clicii de partid, în vreme ce bietul român mănâncă o chiflă prăpădită, plămădită din cenuşă, asezonată cu pelin.

Dacă te încumeţi să citeşti nou-născuta Lege 193/2013, un lucru-i garantat. Nu vei fi frapat din prima de limpezimea textului, de claritatea graţie căreia până şi românul cu 8 clase poate înţelege voinţa neclintită a legiuitorului. Stai şi te întrebi dacă parlamentarii ce şi-au dat votul chiar au habar ce au votat, ştiut fiind că printre cei aproape 590 de reprezentanţi ai poporului sunt şi destui care nu s-au spetit cu învăţatul. De parcă menirea parlamentarului ar fi să gândească şi nu să voteze la comandă!

Ca să descifrezi ce-a urmărit legiuitorul, de fapt iniţiatorul, în Legea 193/2013 trebuie să ai obligatoriu pe masă OUG 77/2012, dar şi celebra OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Cine-i pasionat de numerologie ne-ar putea zice şi nouă, la o adică, dacă Legea 193 din 26.06.2013 a fost publicată într-un ceas bun…

Dar, cum destinul e făurit mai puţin de ceasuri şi numere şi preponderent de către oameni, cu interesele lor mai mult sau mai puţin curate, să trecem la examinarea Legii 193 şi să ne dăm seama ce hram au purtat cei ce-au plămădit-o şi, prin votul lor, i-au dat putere.

Intrând în detalii (unde ştim cine se ascunde), reiese că-i “ceva putred în Danemarca”. Ba nu! Nu aşa departe, pe la Copenhaga. Ci mai curând înaintea noastră, în ultimele modificări aduse OUG 34!

Alba-neagra, cu licitaţia

Legea 193 începe prăpăstios, prin abrogări. Una priveşte domeniul de aplicare a OUG 34/2006. A fost eliminată prevederea ce excludea din sfera de aplicare a OUG 34 descărcările de sarcină arheologică pentru siturile arheologice, efectuate de către instituţiile muzeale. Să nu ne pierdem, însă, în detalii minore. Prin preajmă se ascunde ceva… de necrezut.

Categories
Administraţie publică centrală Dreptul proprietăţii Ştiri

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se desfiinţează

cnscDespre desfiinţarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a anunţat, marţi, Premierul Victor Ponta.

Primul ministru s-a aratat foarte deranjat de activitatea CNSC, şi că “s-a dovedit în aceşti ani o frână inutilă, de multe ori, în desfăşurarea normală şi rapidă a soluţionării contestaţiilor”.

Totodată, Victor Ponta s-a pronunţat pentru înfiinţarea unei secţii speciale la Tribunalul Bucureşti, dedicată judecării cu celeritate a cazurilor de contestaţii în licitaţiile publice.