Categories
Achiziţii publice Articole

Cum au loc procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică?

achizitii publice
Interesul manifestat pentru achizițiile publice l-a determinat pe legiuitor să adopte un pachet de legi privind acest domeniu și ulterior să elaboreze normele de aplicare a acestora. Aceste norme stabilesc modalitățile prin care se poate atribui un contract de achiziție publică, etapele atribuirii și finalizarea acesteia.

În Monitorul Oficial 423 din 6 iunie 2016 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării.