Categories
Economie

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat

Legea nr. 219/2015 privind economia socială a fost recent modificată şi completată de OUG nr. 33/2022.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se propun amenzi usturătoare pentru angajatorii care nu eliberează note de lichidare

Angajatorii vor elibera la încheierea unui contract de muncă o notă de lichidare pentru angajat, încălcarea acestei obligaţii fiind sancţionată cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei, prevede o propunere legislativă de modificare a Codului muncii adoptată de plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.

‘Angajatorul este obligat să elibereze şi să comunice angajatului nota de lichidare cu trei zile lucrătoare înainte de data încetării contractului individual de muncă. Nota de lichidare reprezintă documentul semnat de părţile contractului individual de muncă ce atestă situaţia debitelor financiare şi patrimoniale rezultate în urma executării acestuia. Încălcarea de către angajator a obligaţiei de a elibera nota de lichidare se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei’, se arată în propunerea legislativă adoptată cu 100 de voturi ‘pentru’ şi unul împotrivă.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Legea privind insolvenţa persoanelor fizice are şanse mici de a intra în vigoare la 1 ianuarie 2017

images-54Adoptată de Parlament în luna mai 2015, legea privind insolvenţa persoanelor fizice are puţine şanse să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017 an şi că în rectificarea bugetară nu au fost alocaţi bani pentru punerea acesteia în practică.

Conform documentului, persoanele care au datorii vor avea posibilitatea să-şi declare falimentul personal. Ei vor beneficia de 2 proceduri: una administrativă, care stabileşte că, în faţa unei comisii de insolvenţă, îşi vor putea face un plan de reeşalonare a datoriilor pe 5 ani, şi o procedură de lichidare în faţa instanţelor de judecată.

Actul se adresează persoanelor fizice de bună-credinţă, cu datorii la furnizorii de utilităţi, bănci sau la întreţinere, şi nu dintr-o afacere ce are ca scop generarea de profit. Astfel, starea de insolvenţă poate fi luată în considerare dacă termenul de plată a datoriilor a fost depăşit cu mai mult de 90 de zile. Totodată, dacă situaţia finan­ciară a datornicului nu este iremediabil compromisă, se poate solicita Comisiei de insolvenţă des­chiderea insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor, ca­re este o procedură administra­tivă şi nu judiciară. În acest caz, cuantumul minim al datoriilor tre­buie să însumeze 15 salarii mi­nime pe economie.

Categories
Articole Contracte Drept civil Financiar bancar Social

Noutăţi legislative! Cum se realizează procedura insolvenţei persoanei fizice

debitorDacă în privinţa insolvenţei persoanelor juridice lucrurile sunt limpezi, trebuia stabilit şi felul în care va decurge procedura insolvenţei pentru persoanele fizice… de bună credinţă. În “Monitorul Oficial” 464/2015 a văzut lumina tiparului un act normativ mult dorit.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative

Proiect – Cesiunea părților sociale va fi valabilă doar după efectuarea unei inspecții fiscale de către ANAF

inspectie fiscala

Viața unei firme este marcată de venirea și plecarea unor asociați, de mărirea sau micșorarea capitalului social, de perioade înfloritoare în care totul merge ca pe roate și de vremuri în care crezi că bate falimentul la ușă! Intrarea în firmă a unor asociați, precum și retragerea altora este o operațiune care se înregistrează la Registrul Comerțului și care își produce efectele după ce este încuviințată la această instituție.

Legea 31/1990 a societăților comerciale a suferit numeroase modificări în timp, majoritatea generate de dorința legiuitorului de a alinia prevederile legale în materie cu realitățile din viața de zi cu zi. O propunere legislativă în acest sens a fost înregistrată la Senat în 8 aprilie 2014, însă, având în vedere că nimeni din această nobilă Cameră nu a avut vreme să se pronunțe în 45 de zile de la înregistrare asupra legalității sale, ea a fost adoptată tacit, adică fără vot. Constituția României prevede faptul că, în cazul în care se depășește termenul de 45 de zile în care o Cameră poate formula opinii, opoziții, păreri, atunci respectivul proiect de lege se consideră adoptat.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative

Proiect – Societățile vor putea fi dizolvate dacă nu își depun situațiile financiare

situatie financiara„Scopul unei afaceri este să câștige și să rețină clienți” (Petre Drucker). La noi, o parte dintre cei care au firme, pe motiv că se pierd în hățișul legislativ, „uită” să își depună bilanțul financiar sau să își prelungească durata de funcționare a sediului social, lucruri care ridică un semn de întrebare asupra credibilității acelei firme. Pentru că tot mai multe firme au omis în ultima vreme să își declare veniturile realizate, legiuitorul a considerat că este util să dispună anumite sancțiuni pentru cei care nu se conformează rigorilor legii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Hotărârea privind lichidarea a patru instituţii de învăţământ superior

universitate-studenti-600x400
În şedinţa Guvernului din 9 iulie a fost aprobată Hotărârea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţa înmatriculaţi în anul I in anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014.

Potrivit actului normativ, 4 universităţi particulare acreditate vor fi lichidate, alte 3 astfel de universităţi vor fi monitorizate şi 135 specializări/programe de studiu vor fi desfiinţate.

Astfel, instituţiile de învăţământ superior cu toate programele intrate în lichidare în anul universitar 2014-2015 sunt Institutul Teologic Româno-Catolic din Bucureşti, Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti, Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iaşi şi Universitatea Mihai Eminescu din Timişoara.