Tag-Archive for » licenţă «

Jocurile de noroc crează dependenţă pentru cei care le practică. Dependenţă care aduce fonduri bugetului statului prin impozitele pe care le încasează de la operatorii economici. Aceştia din urmă trebuie să respecte o serie de reguli prevăzute în legislaţia românescă, care poate fi consultată pe portalele juridice, pentru a obţine licenţa şi autorizaţia de funcţionare. Mai mult …

Atunci când vrei să pleci în vacanța mult visată faci sacrificii, strângi bani din vreme, îți faci planuri, te gândești ce locuri vei vizita și cum te vei recreea. Nu te gândești că imprevizibilul ar putea să îți strice vacanța plănuită cu grijă! Și totuși în ultima vreme au fost numeroase cazurile în care agențiile de turism au dat faliment sau au întâmpinat problemele financiare și turiștii s-au văzut cu banii dați, dar fără posibilitatea de a putea pleca în vacanță sau de a-și recupera sumele avansate.

Pentru a-i proteja pe clienți în fața acestor situații, legiuitorul a decis să adopte Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice care a fost publicată în Monitorul Oficial 8 din 4 ianuarie 2018. Prevederile sale intră în vigoare la 7 ianuarie 2018. Mai mult …

Operatorii economici care doresc să îşi desfăşoare activitatea în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să fie licenţiaţi conform legii.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte licenţierea operatorilor economici este reprezentată de Ordinul nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial nr. 271/2017. Mai mult …

2011-06-1512__ro__ZA__masina examen (FP)Potrivit noii strategii pentru creşterea siguraţei pe drumuri, va fi tot mai greu să obţii un permis de conducere în anii următori. Actul normativ se adresează şi instructorilor auto şi şcolilor de şoferi: riscă să-şi piardă licenţa dacă mai mult de jumătate din clienţii lor nu trec examenul. Examenul va fi monitorizat atent şi va fi înregistrat, atât video, cât şi audio. Nu doar sala, ci şi traseul.

Autorităţile trebuie să pună la punct în cel mai scurt timp detaliile tehnice. Instructorii auto afirmă că o singură cameră, montată în interiorul maşinii, nu poate garanta corectitudinea probei.

Totodată, în strategia pentru creşterea siguranţei rutiere, Ministerul Transporturilor propune că cei care nu au absolvit învăţământul minim obligatoriu de 10 clase să nu poată obţine permisul de conducere.

Conform datelor Direcţiei de Permise şi Înmatriculări, în primele 9 luni ale acestui an, din cei peste 469 de mii de români care au susţinut proba teoretică a examenului auto, mai puţin de 262 de mii au obţinut punctajul minim suficient. Traseul a fost suţinut de 375 de mii de aspiranţi la statulul de şofer, dar numai 211 mii au şi obţinut carnetul de conducere.

masiniSenatul a adoptat Legea RCA, cu 74 de voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi 8 abţineri. Actul normativ prevede că ASF stabileşte un tarif de referinţă, iar contractul se va stabili pe baza acestui tarif, care trebuie respectat de toate firmele de asigurare.

Senatorul Viorel Arcaş (PSD), unul dintre iniţiatorii proiectului a adăugat că prin acest proiect de lege Guvernul trebuie să se ocupe de înfiinţarea unei societăţi de stat care să încheie asigurări, piaţa devenind astfel mai competitivă.

Totodată, actul prevede că doar cei care părăsesc ţara vor mai achita Cartea verde şi că vârsta nu va mai fi un criteriu pentru stabilirea preţului poliţei RCA. În acelaşi timp, service-urile vor fi obligate să asigure toate reparaţiile unui autoturism asigurat, iar asiguratorul va fi obligat să plătească paguba într-un termen stabilit de lege, în caz contrar li se va retrage licenţa.

rcySpre a nu face opoziție modei și spiritului timpului, cei mai mulți români fac tot posibilul să nu rămână în urmă cu tehnologia, să se înzestreze cu aparatura cea mai nouă, dacă se poate. Și se poate, tot mai frecvent!

Din trei concetățeni, cel puțin unul dorește cu ardoare să-și procure un telefon mobil care să rupă gura târgului, atunci când nu deține (încă) un televizor mare cât peretele odăii și un laptop care costă cât simbria sa pe o jumătate de an. Mai mult …

z Internet b_0Conform unui proiect comunitar de reformă a prevederilor care guvernează domeniul telecomunicaţiilor, Uniunea Europeană urmează să propună ca licenţele de telecomunicaţii să fie acordate pentru o perioadă de minim 25 de ani.

CE încearcă de mai mulţi ani să coordoneze modul în care guvernele naţionale alocă blocuri de frecvenţe către operatorii de telefonie mobilă, în încercarea de a crea o piaţă unică de telecomunicaţii la nivel european. Totuşi, autorităţile naţionale sunt reticente la ideea de a renunţa la controlul asupra licitaţiilor pentru acordarea de licenţe, pe care le consideră o resursă naţională.

Conform proiectului, licenţele vor fi acordate pe o perioadă de cel puţin 25 de ani iar UE va avea puterea de a adopta linii directoare obligatorii cu privire la unele condiţii din procesul de atribuire a licenţelor precum termenul limită pentru alocarea de spectru şi împărţirea spectrului.

Comisia Europeană a făcut o prioritate din dezvoltarea rapidă tehnologiei 5G în Europa şi evaluează că această tehnologie va aduce beneficii de 146,5 miliarde de euro pe an.

guvern
În cadrul şedinţei din 10 august, Guvernul a aprobat Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ale HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Potrivit actului normativ aprobat, la nivelul MMFPSPV, ANPDCA, ANES și ANPD se înființează câte un compartiment de acreditare a serviciilor sociale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste instituții, care va derula activitățile de evaluare și certificare a calității serviciului pentru care se solicită licență, precum și de reglementare privind condițiile de acreditare, conform legislației privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Decizia de acordare a licenței de funționare sau, după caz de retragere a acesteia va fi luată de conducerea instituțiilor menționate, la propunerea evaluatorului din cadrul compartimentului de specialitate.

parlament_34493400Conform unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care actualizează cu rata inflației nivelul amenzilor contravenționale aplicate titularilor permiselor și licentelor care desfășoară activități miniere și nu respectă obligațiile legale.

„Printr-un proiect de lege adoptat de Guvern, amenzile contravenționale aplicate potrivit Legii minelor nr.85/2003 titularilor actelor de dare în administrare sau de concesiune în baza cărora aceștia desfășoară activități miniere și nu au respectat obligațiile ce le revin vor fi actualizate cu rata inflației din perioada aprilie 2003-noiembrie 2015, adică cu 91,38%”, precizează Guvernul.

Conform instituţiei, „în funcție de gravitatea efectelor nerespectării obligațiilor, nivelul amenzilor este între 11.500 lei (anterior 5.700 lei) și 95.600 lei (anterior 38.200 lei)”.

MFPMinisterul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se creează cadrul legal pentru finanțarea de la bugetul de stat a obligațiilor financiare pe care Societatea Română de Televiziune le are la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Acestea includ contribuții, taxe, cotizații, abonamente, licențe pentru drepturi de difuzare a programelor de televiziune culturale, sportive, de divertisment, de știri, transmisii și cheltuieli tehnice, dar și orice alte cheltuieli pe care le presupune calitatea de membru al acestui organism internațional.

Astfel, modificarea legislativă vine în urma datoriei pe care SRTv a acumulat-o față de EBU din anul 2008 până în prezent, în sumă de 17 milioane de CHF.

Prin urmare, dacă nu sunt luate măsuri urgente pentru acoperirea datoriei, SRTv nu mai are acces la difuzarea unor evenimente culturale și sportive internaționale de importanţă.