Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Se înfiinţează Oficiul pentru Licenţă Industrială

În Monitorul Oficial nr. 1023/2022 a fost publicat OUG nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică.

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic general, instituţional şi de reglementare în vederea acordării unei licenţe industriale unice, precum şi pentru simplificarea sau realizarea, după caz, a procedurilor de emitere a licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, permiselor necesare în vederea desfăşurării unei activităţi industriale aferente obiectului de activitate.