Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Condiţia ca asociaţiile religioase să fie alcătuite din minim 300 de persoane aduce atingere libertăţii religioase?

Potrivit legislaţiei statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

Mai mult, nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă contrară convingerilor sale şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa ori neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.

Libertatea religioasă şi regimul general al cultelor este reglementat în Legea nr. 489/2006. Art. 40 prevede că libertatea religioasă se poate exercita şi în cadrul asociaţiilor religioase, care sunt persoane juridice alcătuite din cel puţin 300 de persoane, cetăţeni români sau rezidenţi în România, care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Prevederile legii privind libertatea religioasă subiect a unei excepţii de neconstituţionalitate

descărcare (37)Libertatea religioasă este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Ea cuprinde libertatea religioasă pozitivă și negativă. Libertatea religioasă pozitivă cuprinde mai ales libertatea unui individ sau a unei comunități de a practica orice religie sau convingere fără nici un dezavantaj. Libertatea religioasă negativă cuprinde dreptul de a nu avea nici o religie respectiv de a renunța la propria religie sau convingere și de a nu fi forțat la adoptarea sau păstrarea directă sau indirectă a unei religii sau convingeri.