Categories
Articole Internaţional

Libertatea de întrunire paşnică ( protestul) poate fi restricţionată?

protestÎn această perioadă suntem în pline proteste. Deşi multe voci au blamat dreptul cetăţenilor de a protesta şi susţine convingerile, acesta este un drept care nu poate fi contestat.

Potrivit ştirilor juridice, o situaţie similară a fost supusă atenţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, în hotărârea din 7 februarie 2017 în cauza Lashmankin și alții împotriva Rusiei, Curtea Europeană a drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că au fost încălcate, printre altele, art. 11 (libertatea de întrunire) și art. 13 (dreptul la un remediu efectiv) coroborat cu art. 11 din Convenţia europeană a drepturilor omului.