Categories
Articole Drept penal

Suspendarea posibilităţii de a se dispune liberarea condiţionată în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice

Lucrările aşa zise ştiinţifice pe care deţinuţii le realizau în închisori au atras atenţia de nenumărate ori punându-se la îndoială caracterul ştiinţific.

Concret, art. 96 alin. 1 lit. f din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevede că “Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, se calculează după cum urmează: în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate, pentru întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite.”