Tag-Archive for » liberă circulaţie «

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea infracţiunilor. Mai mult …

Cadrul legislativ privind condiţiile în care românii pot călători în străinătate cu copiii minori a fost îmbunătăţit, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP).

„Guvernul a adoptat un proiect de interes pentru românii de pretutindeni. Astfel, prin Hotărâre de Guvern a fost îmbunătăţit cadrul legislativ privind condiţiile în care românii pot călători în străinătate împreună cu copiii minori. Prin modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94/2006, se clarifică documentele doveditoare privind stabilirea domiciliului sau a reşedinţei minorului în ţara de destinaţie. Totodată, au fost incluse prevederi referitoare la exceptarea de la procedura de supralegalizare pentru documentele eliberate de autorităţi oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică ce prevăd scutirea de astfel de formalităţi”, relevă sursa citată.  Mai mult …

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Camera Deputaţilor a decis că prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau, dacă prelucrarea este efectuată în baza unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare.

Deputaţii au adoptat, în acest sens, cu 205 voturi ”pentru”, 51 ”împotrivă” şi 5 abţineri, propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC.

Premierul a anunţat că va fi extinsă perioada de valabilitate a paşapoartelor simple electronice, menţionând că aceasta va fi de 10 ani, faţă de 5 ani cum este în prezent, în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 25 de ani.

‘Pe ordinea de zi avem şi un punct referitor la extinderea perioadei de valabilitate a paşapoartelor şi condiţiile de emitere a acestora. Pentru că dorim să eliminăm cozile de la paşapoarte vom extinde astăzi termenele de valabilitate a paşapoartelor prin mai multe modificări şi completări aduse Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Valabilitatea paşapoartelor simple electronice va fi extinsă la 10 ani faţă de cinci ani în prezent, în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 25 de ani’, a spus Premierul, la începutul şedinţei de Guvern.

Libera circulaţie a europenilor în Marea Britanie se va încheia în martie 2019. Adică exact la data la care Regatul va părăsi de facto Uniunea Europeană. Declaraţia făcută de membri ai guvernului britanic a adăugat, cum era de aşteptat, noi tensiuni între Londra şi Bruxelles.

Miniştrii britanici au promis în repetate rânduri o perioadă de răgaz după Brexit, pentru a fi evitat un scenariu haotic, în care reguli noi intră în vigoare de pe o zi pe alta, imediat după încheierea divorţului de Uniunea Europeană. Mai mult …

61356581O dezbatere despre efectele liberei circulații a forței de muncă asupra familiei și societății a fost organizată de Departamentul Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

S-a discutat şi faptul că în cadrul Ministerului Muncii au fost inițiate mai multe proiecte de legi în ceea ce privește efectele liberei circulații a forței de muncă. Astfel se lucrează la o serie de modificări legislative care să acorde facilități persoanelor care doresc să lucreze într-o zonă în care există o solicitare mai mare de locuri de muncă şi anume facilități ce ar viza condiții mai bune pentru copiii lucrătorului respectiv, pentru soț sau soție, dar și pentru chirie.

La dezbatere au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Muncii, Ministerului Educației, ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, dar și reprezentanți ai societății civile.

 

lc
La 10 august 2015, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Actul normativ prevede modificări şi completări care vizează:
– introducerea în conținutul art. 30 alin. (1) lit. a), b), c), d) a cărții electronice de identitate ca document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot
călători în statele membre ale Uniunii Europene;
– inserarea în conținutul art. 30 alin. (7) a unor prevederi referitoare la exceptarea de la procedura de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga, pentru documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică;
– eliminarea din cuprinsul art. 30 alin. (4) a obligativităţii menționării scopului deplasării şi a rutei în cuprinsul declarației notariale ce conține acordul de
efectuare a călătoriei de către cetățeanul român minor în străinătate însoțit de o altă persoană;
– modificarea prevederilor referitoare la declarația părinților, în sensul că aceasta poate fi eliberată pentru mai multe călătorii pe o perioadă de până la 3 ani, fără menționarea destinațiilor;
– exceptarea pentru minorii români care au domiciliul sau reședința stabilite în statul de destinație, de la prezentarea declarației părinților/tutorilor.

images (4)

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind libera circulaţie a persoanelor care subliniază responsabilitatea comună a statelor membre şi a instituţiilor UE de a sprijini drepturile cetăţenilor UE de a trăi şi munci într-o altă ţară UE şi propune o serie de acţiuni concrete care să permită acest lucru.

Ce măsuri prevede CE pentru a ajuta autorităţile naţionale şi locale să maximizeze beneficiile liberei circulaţii a cetăţenilor UE?

În primull rând, Comisia urmează să pregătească un manual de instrucţiuni pentru a ajuta autorităţile naţionale să implementeze reguli care să le permită să combată potenţiale abuzuri la dreptul de a circula liber.

De asemenea, executivul de la Bruxelles anunţă că va întocmi un ghid practic, până la sfârşitul acestui an, pentru a clarifica ce trebuie să conţină testul pentru stabilirea rezidenţei habituale.

Totodată, Comisia vrea să ajute statele membre să continue să folosească Fondul Social European.

Comisia va ajuta autorităţile locale să facă schimb de informaţii privind bunele practici dezvoltate în întreaga Europă pentru a implementa regulile libertăţii de circulaţie şi pentru a răspunde provocărilor reprezentate de incluziunea socială.

Conform unui sondaj, 88% dintre români sunt de acord cu afirmaţia că libera circulaţie a muncitorilor aduce beneficii economiei lor.

romania-si-bulgaria-schengenSpaţiul Schengen este definit drept o zonă de neîngrădită circulaţie în Europa, doar că… nu oricine poate trece chiar liber pe acolo. Adică sunt restricţii la graniţă pentru cei nou-veniţi în Uniune, că doar începând de la Revoluţia franceză egalitatea funcţionează pretutindeni şi-n orice context! Iar discriminările pe criterii etnice cu dispărut demult!

Noi, românii, nu ne numărăm printre cetăţenii europeni prea binevăzuţi şi bineprimiţi. Suntem cetăţeni UE de categoria a doua. Poate să plângă orgoliul naţional în noi, dar acesta e adevărul!

Privind din direcţie opusă, dinspre Occident încoace, nu e greu să pricepem de ce avem acces doar la odăile servitorilor şi nu la salonul de vals al invitaţilor de vază. Aparent suntem activi şi îndeplinim condiţiile formale mai bine chiar decât unii membri vechi ai UE. Ca să ne arătăm bunele intenţii emitem legi ori înfiinţăm instituţii, de zor.

Dar tot nu-i suficient, se pare ! De un car de vreme, spaţiul Schengen rămâne închis între graniţe (dar nu inaccesibil!), pentru românii ce vor să pătrundă fără nicio formalitate, poate doar cu buletinul (aşa cum aveau acces şi la credite, pe vremuri).

Fiindcă tot vorbeam de legi… Ordinul 65/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen a fost publicat în “Monitorul Oficial” nr. 298/2013.

Astfel, la nivelul MAI, funcţionează o structură denumită simplu, Direcţia Schengen, având în sfera de competenţe coordonarea activităţii instituţiilor şi a structurilor subordonate MAI, în scopul gestionării politicilor UE referitoare la aquis-ul Schengen şi a fondurilor europene.

Scopul său? Este reprezentat de monitorizarea Mai mult …