Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Modificări ale Normelor de aplicare a Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea nr. 830/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 639/2022, prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Autoritatea sau instituţia publică poate comunica din oficiu, pe pagina de internet proprie, informaţii solicitate frecvent, în funcţie de obiectul sau domeniul său de activitate.