Tag-Archive for » lemn «

Consiliul Concurenței a finalizat studiul privind piața primară a lemnului din România și a elaborat o serie de propuneri și recomandări pentru dezvoltarea acestui sector și eficientizarea concurenței în domeniu.

Autoritatea de concurență a constatat că există diferenţe între datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică, Eurostat şi Inventarul Forestier Naţional în ceea ce privește anumiți indicatori necesari realizării unei evaluări cu acuratețe a domeniului (suprafață împădurită, volum mediu de masă lemnoasă la hectar etc). Mai mult …

cod silvic
În cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Cristiana Paşca Palmer, a declarat că ordonanţa de urgenţă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, adoptată în şedinţa de Guvern din 31 august, introduce peste 100 de noi sancţiuni, iar în cazul celor existente, la marea majoritate a acestora cuantumul amenzilor a fost cel puţin dublat.

În şedinţa de Guvern de au fost adoptate trei acte normative la propunerea Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, toate acestea reprezentând o îmbunătăţire vitală pentru domeniul forestier. Discutăm de ordonanţa de urgenţă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, de ordonanţa de urgenţă privind perdelele forestiere şi hotărârea de guvern pentru şi a Hotărârii privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică“, a precizat Cristiana Paşca Palmer.

Ministrul Mediului a menţionat că până în prezent administratorii de pădure nu erau sancţionaţi dacă depăşeau nivelul de masă lemnoasă aprobat spre tăiere.

biomassCine n-a (prea) chiulit de la orele de chimie, are ceva șanse să-și reamintească observația lui Lavoisier: totul se transformă și nimic nu se pierde, în Natură. Indiscutabil, știința l-a preschimbat pe om! L-a făcut un maestru al transformării materiei, în propriul folos. Mai mult …

masa lemnoasaPentru îmbunătățirea aplicației “Inspectorul Pădurii”, dedicată celor care vor să reclame transporturi ilegale de lemn, premierul Dacian Cioloș a solicitat Ministerului Mediului și Ministerului Afacerilor Interne să găsească rapid soluții.

Astfel Dacian Cioloș a reacționat în urma unei sesizări primite asupra faptului că există o vulnerabilitate care permite efectuarea mai multor transporturi de material lemnos pe distanţe scurte, în aceeaşi cantitate, folosind un singur set de documente.

“Pe scurt, la control, transportatorul a prezentat avizele necesare și codurile online generate de sistem. Foarte probabil, codurile online au fost obținute cu puțin timp înainte de controlul poliției, la vederea echipajului de poliție. Procedura actuală are, într-adevăr, unele vulnerabilități, existând încă loc pentru abuzuri. Modul de lucru actual permite completarea ulterioară a avizului de însoțire, într-un interval orar de 12 ore. Astfel, pe distanțe scurte, poate exista posibilitatea efectuării mai multor transporturi de material lemnos, cu cantități identice, prin utilizarea acelorași documente. În plus, accesul la rețeaua de telefonie/date al mobilului pe care se generează codul online poate fi restricționat în mod deliberat, până în momentul apropierii unei activități de control”, a precizat premierul.

 

furt-lemne
Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică va putea fi valorificată şi prin licitaţie publică cu preselecţie de tipul licitaţie electronică, precum şi prin vânzarea prin intermediul platformelor electronice sau a pieţelor de tranzacţionare administrate de bursele de mărfuri.

Aceste două noi tipuri se adaugă variantelor clasice de licitaţie disponibilie.

Începând cu producţia anului 2017, masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată din proprietatea publică se va vinde numai prin licitaţii electronice. Plata masei lemnoase contractate se va face anticipat exploatării.

Noile reglementări sunt cuprinse în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat, de Executiv, printr-o Hotărâre.

Actul normativ include, de asemenea, prevederi în scopul asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase. Totodată, organizatorii licitaţiilor/ negocierilor şi agenţii constatatori abilitaţi potrivit legii vor avea obligaţia de a transmite, în vederea publicării pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, lista operatorilor economici care cumpără masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică care înregistrează datorii neachitate la scadenţă, precum şi a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor silvice/faptelor de natura infracţiunilor din domeniul silvic.

furt-lemne
Guvernul a decis extinderea sferei de control în domeniul comercializării lemnului şi produselor din lemn prin stabilirea unor obligaţii ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă astfel de produse.

Prin urmare, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se completează legislaţia naţională cu unele prevederi privind regimul de control şi sancţionator aplicat operatorilor economici care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, obligaţie pe care o au statele membre conform Regulamentului 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010.

Prin actul normativ adoptat, se introduc în legislaţia naţională prevederi privind controlul comercializării sortimentelor de lemn şi produse din lemn corespunzătoare codurilor care intră în competenţa Gărzii Naţionale de Mediu, şi care, în prezent, nu intră sub incidenţa Codului silvic şi Legii contravenţiilor silvice nr. 171/2010. Mai mult …

56e975d758f8b4c8ab132fc425ac34a2_LOrdonanţa de urgenţă care a fost transformată de Guvern în proiect de lege ce prevedea suspendarea exportului de lemne, nu a fost adoptat de ambele camere ale Parlamentului, astfel că autorităţile aşteaptă acum ca parlamentarii să revină din vacanţă în septembrie pentru a adopta măsura.

Reamintim că anterior Guvernul a propus interdicţia de a se mai exporta lemn, materiale lemnoase, sub formă de buşteni, cherestea şi lemn de foc, care să fie în vigoare până la 1 septembrie.

Proiectul a fost însă avizat de Senat abia la jumătatea lunii iunie, iar Camera Decizională nu s-a pronunţat încă pe acest subiect, în condiţiile în care vacanţa parlamentară începe miercuri 1 iulie.

garda-forestiera

Printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul a aprobat înfiinţarea gărzilor forestiere, o măsură menită să împiedice tăierile ilegale de păduri.

Conform actului normativ, numărul inginerilor silvici care se ocupă de verificări va creşte, iar salariile lor vor fi similare cu cele ale inspectorilor ANAF.

Exportul de lemn rămâne însă în vigoare fiindcă proiectul de lege iniţiat de Guvern nu a fost încă adoptat de Parlament, urmând ca această măsură să fie adoptată abia în septembrie, după ce se vor întoarce parlamentarii din vacanţă.

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat că îşi doreşte foarte mult ca şi acest proiect de lege să treacă, să poată să fie stopat pe o perioadă limitată exportul de masă lemnoasă și tăierile ilegale din România.

56e975d758f8b4c8ab132fc425ac34a2_LProiectul de lege referitor la instituirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase a fost adoptat de Senat, şi prevede monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase, sub formă de buşteni, cherestele şi lemn de foc încadrate în poziţiile tarifare 4.401, 4.403 şi 4.407 prevăzute în anexa Regulamentului UE nr. 995/2010 al PE şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn şi care sunt condiţionate de prezentarea avizului de însoţire a materialelor lemnoase, se instituie licenţă de supraveghere.

De asemenea toate exporturile şi livrările intra-comunitare de material lemnos trebuie să fie însoţite de licenţă, care este emisă de Ministerul Economiei, cu avizul Institutului Naţional de Statistică şi al Ministerului Mediului pentru export şi livrări intra-comunitare.

Licenţa trebuie să conţină:
– elemente de identificare a emitentului, solicitantului,
– provenienţa,
– încadrarea tarifară,
– sortimentul materialului lemnos,
– cantitatea exprimată în metri cubi,
– preţul de vânzare şi destinaţia,
– modalitatea de transport în afara ţării
– biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare.

56e975d758f8b4c8ab132fc425ac34a2_L

Ministerul Mediului a elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se vor înfiinţa 9 gărzi forestiere teritoriale, cu rolul de a implementa şi controla aplicarea regimului silvic şi cinegetic.

În nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență se precizează că, anual, se taie ilegal circa 8,8 milioane de metri cubi de lemn, adică aproape 1/3 din tot volumul recoltat în România. Conform Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice – Serviciul Forestier, între anii 2008 și 2014, s-au recoltat, în medie, 26,69 milioane metri cubi lemn.

Conform Ministerului Mediului, valoarea lemnului recoltat ilegal este aproximativ 1,05 miliarde lei.

Potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență, noua structură va avea 926 de angajați, din care 818 cu „atribuții de control și implementare” (o persoană la 8.000 de hectare). La moment, numărul personalului silvic este de 399 de persoane (o persoană la 16.403 hectare). Creșterea personalului angajat să păzească pădurile ar presupune un efort bugetar, doar în 2015, de 500 de milioane de lei. Salariile celor angajați în Garda Forestieră vor fi echivalente cu cele ale angajaților ANAF. Totodată, aceștia vor primi un spor de risc și o cotă parte din amenzile aplicate și din suma obținută prin valorificarea lemnului tăiat ilegal și confiscat. Guvernul speră ca astfel să „reducă masiv tăierile ilegale”.