Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost promulgată Legea pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 9 decembrie 2021, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Salarizare Ştiri

Sintagma “alte instituţii de spectacole sau concerte” a fost declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în “grila de salarizare cuprinsă în anexa nr. III: Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Cultură» Unităţi de Cultură, capitolul I: Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, pct. II. Alte instituţii de spectacole sau concerte, la care fac trimitere prevederile art. 10 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Articole Funcţionari publici

Îngheţarea salariilor. Se mai pot organiza în cursul anului 2021 concursuri de promovare?

OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene stabileşte plafonarea salariilor funcţionarilor publici la nivelul celui din luna decembrie 2020.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Acordarea sporului pentru condiţii periculoase personalului din instituţiile publice sanitare

Legea salarizării unitare a creat o practica judiciară neunitară cu privire la salarizarea personalului din instituţiile publice sanitare veterinare fiind sesizată ÎCCJ să se pronunţe asupra recursului în interesul legii.

Categories
Salarizare Ştiri

Legea salarizării a fost modificată!

În Monitorul Oficial nr. 1030/2020 a fost publicată Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Articole Dreptul muncii

ICCJ. Majorarea salariului de bază pentru complexitatea muncii

Modificările aduse sistemului de salarizare a bugetarilor au creat probleme de interpretare şi aplicare în practica judiciară.

Potrivit ştirilor juridice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept pe tema salarizării.

Obiectul sesizării

ICCJ a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Cum se interpretează şi se aplică dispoziţiile Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea – cadru nr. 153/2017 care prevăd că: «Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% ?”.

Decizia ICCJ

În privinţa modului de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, prin art. 12 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017, este de precizat că salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor Legii – cadru nr. 153/2017 şi anexelor nr. I – IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.

Interpretarea sistematică, logică şi gramaticală a dispoziţiilor art. 38 alin. (2), (3), (4) şi (6) privind aplicarea etapizată a legii, impun concluzia că majorarea salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii pentru funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, nu poate fi acordată de la momentul intrării în vigoare a legii, 1 iulie 2017 până la sfârşitul anului 2017 sau pentru anul 2018, pentru că s-ar încălca prevederile art. 38 alin. (2) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind menţinerea în plată a drepturilor salariale în anul 2017, la nivelul celor din luna iunie 2017, precum şi prevederile art. 38 alin. (3) din acelaşi act normativ, care determină majorarea în anul 2018 a drepturilor salariale avute în luna decembrie 2017 cu un procent de 25%.

Această majorare va deveni aplicabilă şi va fi acordată în momentul în care salariile de bază vor fi determinate utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. VIII la Legea – cadru nr. 153/2017, anexă prin care se instituie majorarea de 15%, începând cu anul 2019.

Prin Decizia nr. 82/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 130/2019, a fost admisă sesizarea şi se stabileşte că:
– majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2017 şi pentru anul 2018;
– pentru perioada 2019 – 2022, această majorare se acordă în condiţiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017;
– prin excepţie, această majorare se acordă începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Unele categorii de personal din sistemul sanitar vor beneficia de majorări salariale de la 1 iulie

Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost modificată de Legea nr. 64/2020 pentru modificarea şi completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.