Tag-Archive for » Legea nr. 95/2006 «

Transplantul țesuturi şi celule de origine umană este un domeniu din medicină care oferă posibilități importante de tratament al unor boli considerate incurabile până în prezent. Pentru a proteja sănătatea publică și pentru a preveni transmiterea bolilor infecțioase prin țesuturi și celule de origine umană,  trebuie luate toate măsurile de securitate necesare la donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea, distribuirea și utilizarea acestora.

Potrivit ştirilor juridice, s-a evidenţiat necesitatea elaborării unui cadru unificat şi a unor dispoziții comunitare care să garanteze că țesuturile și celulele de origine umană, indiferent de utilizarea căreia îi sunt destinate, au un nivel comparabil de calitate și de securitate, în vederea asigurării populației cu privire la faptul că țesuturile și celulele de origine umană obținute în alt stat membru prezintă același garanții ca și cele provenind din țara lor. Mai mult …

Spitalele publice sunt conduse de un manager persoană fizică sau persoană juridică. În ceea ce priveşte managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Art. 178 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 prevede anumite incompatibilităţi pentru funţia de manager şi anume se prevede că funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar – artistică. Mai mult …

Legea privind reforma în domeniul sănătăţii prevede că contractul individual de muncă al persoanelor care ocupă funcţia de manager general în cadrul serviciului de ambulanţă judeţean şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului. Pe perioada executării contractului de management, managerul general beneficiază de un salariu de bază şi de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege.

Potrivit ştirilor juridice, cele menţionate mai sus sunt reglementate în art. 118 alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, articol care a constituit motiv al invocării unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

medic rezident(1)Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerul Sănătății.

Schimbările preconizate se referă la modificarea art. 224 alin. (2) lit. g), art. 225 lit. c) și art. 266 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare astfel încât, să se creeze cadrul legal pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice cu venituri din pensie mai mici de valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

De asemenea proiectul prevede ca persoanele asigurate să își poată schimba medicul de familie ales și înainte de termenul de 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia. Mai mult …

images

Pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost postat spre dezbatere publică proiectul de act normativ Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Astfel potrivit proiectului de act normativ schimbările preconizate se referă la premisele necesare distribuirii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, facilitându-se astfel accesul persoanelor asigurate în vârstă de peste 18 ani la serviciile medicale, medicamente şi dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, se reglementează modalitatea de distribuţie a cardurilor, prin servicii poştale, astfel încât persoanele asigurate să poată intra în posesia cardului. Acest fapt s-a datorat faptului că Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie şi Societatea Naţională de Medicină de Familie nu au fost de acord cu distribuirea prin intermediul cabinetelor de medicină de familie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.