Tag-Archive for » Legea nr. 47/1992 «

Persoanele cu handicap beneficiază de protecţie şi ajutor din partea statului. Legea nr. 448/2006 reglementează protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art. 28 din Legea nr. 448/2006 prevede că persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Această scutire se aplică pentru un singur autoturism deţinut. Mai mult …

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a transmis că, până la intrarea în vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta se aplică în forma actuală.

„Până la adoptarea şi intrarea în vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992, aceasta continuă să se aplice în redactarea în vigoare”, se arată în postarea ministrului Justiţiei. Mai mult …

Organizarea judiciară are ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extranee.

În ceea ce priveşte competenţă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aceasta este reglementată prin dispoziţii speciale, şi anume art. 21 şi 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative  a fost soluţionată de Curtea Constituţională o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la prevederile mai sus menţionate. Mai mult …

Protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal este reglementată de Legea concurenţei nr. 21/1996.

Conform actului normativ mai sus menţionat sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.

Astfel, art. 5 din lege menţionează care sunt faptele considerate practici anticoncurenţiale însă potrivit ştirilor juridice, acest articol a constituit motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …