Tag-Archive for » Legea nr. 241/2006 «

Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor este reglementat prin Legea nr. 241/2006.

Conform legii are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Mai mult …

Potrivit legislaţiei furnizarea sau prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare sau prestare, care poate fi individual sau colectiv.

Actul normativ care reglementează acest tip de contract este Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.

Acest act a atras atenţia asupra art. 31 alin. (17) care prevede că factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.

Potrivit ştirilor juridice s-a considerat că acest alineat încalcă dispoziţiile constituţionale. Mai mult …