Tag-Archive for » Legea nr. 215/2001 «

lcLegea nr. 200/2015 pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/2015.

Astfel, actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 47 din Legea nr. 215/2001, care prevede că în cazul în care președintele de ședință în exercițiu lipsește de la ședințele consiliului local, să fie ales, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora, un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă.

Acesta va exercita atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.