Tag-Archive for » Legea nr. 123/2012 «

Cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului, îl constituie Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 485/2012.

Actul normativ menţionat prevede anumite sancţiuni. Astfel, potrivit art. 93 alin. 1) lit. 4, constituie contravenţie nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate licenţelor/atestatelor/autorizaţiilor emise de ANRE. Mai mult …

download (41)

Gazul este unul dintre cei mai importanți combustibili pentru producerea căldurii pe glob şi pe piaţa energiei. Importanța acestuia este puțin probabil să se schimbe în următoarele decenii datorită rezervelor de gaze relativ mari. Gazele naturale satisfac peste 20% din necesarul de energie al lumii din acest motiv are o importanţa semnificativă în industrie şi nu numaiă. Legislaţia românească în materie este Legea nr. 123/2012 care reglementează piaţa gazelor naturale, preţurile şi tarifele, infracţiunile şi contravenţile, concesionarea şi regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia.

Noutăţi legislative privind gazele naturale

Mai multe noutăţii legislative au fost propuse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 487/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Actul normativ completează, de asemenea, atribuţiile furnizorilor de gaze naturale, stipulând dispoziţii privind punerea în aplicare a unor cerinţe stabilite de Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 20 octombrie 2010, privind măsurile de garantare  a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului.

Se modifică amenzile şi sancţiunile contravenţionale pentru fapta de neconstituire a stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licenţelor de furnizare/transport au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană şi se incriminează ca abatere contravenţională fapta de folosire a gazelor naturale, de către clienţii noncasnici, cu altă destinaţie decât cea pentru care au fost achiziţionate. Mai mult …