Tag-Archive for » Legea fondului funciar «

Multă dreptate a avut înțeleptul anonim, când a spus că un nesăbuit aruncă o piatră în apă și, apoi, zece oameni iscusiți nu izbutesc s-o mai scoată la suprafață. Așa s-au petrecut lucrurile și după ce a avut loc abuzivul proces de trecere a terenurilor din proprietatea privată în cea de stat (din perioada comunistă).

Milioane de proprietari au fost lăsați fără pământurile dobândite cu mari sacrificii. Deși a trecut multă apă pe Dunăre de la schimbarea din decembrie 1989, efectele colectivizării și ale preluării de către stat a terenurilor aflate în proprietate privată mai sunt resimțite și astăzi. Consecința preluării abuzive a terenurilor de către stat? Un haos de nedescris. Chiar și după ce legea a îngăduit retrocedarea, nu s-a lucrat întotdeauna cu onestitate și competență. Mai e de muncit, pe palier legislativ! Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit noii legi, există posibilitatea dovedirii cu declarații autentice de martori, înstrăinarea construcțiilor, a suprafețelor de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora. Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

ANEXE

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: Mai mult …

lcana

Potrivit noutăților legislative prima de intabulare a terenurilor agricole şi forestiere a fost respins de către plenul Camerei Deputaţilor.

În urma voturilor, proiectul de lege a primit 160 de voturi “pentru”, 147 “împotrivă” şi 16 abţineri, fiind respins pentru că nu a obţinut jumătate plus unu din numărul total al  deputaţilor prezenţi, aşa cum a declarat preşedintele de şedinţă, Viorel Hrebenciuc, după ce inţial anunţase că proiectul a fost aprobat.

Grupul PSD a anunţat că nu va susţine proiectul dat pentru că este vorba de un “paralelism juridic”, fiind în vigoare OUG nr. 8 care conţine în mare măsură aceleaşi prevederi care se regăsesc şi în proiectul de act normativ. Mai mult …