Tag-Archive for » legea educatiei nationale «

Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea Mai mult …

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă. Mai mult …

LEGE
pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Articolul 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

Senatul a adoptat modificarea la Legea educaţiei naţionale prin care a fost introdusă posibilitatea acordării, pentru elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic, a cazării şi mesei gratuite în cantinele şi internatele şcolare. Modificarea legii educaţiei a fost adoptata de Senat cu 91 de voturi „pentru”, unul „împotriva” şi două abţineri, în calitate de camera decizională.

Iniţiativa de modificare a legii educaţiei naţionale a fost înregistrată la Parlament anul trecut, pe 1 martie. Potrivit expunerii de motive, prin introducerea gratuităţii cazării şi mesei pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic s-ar diminua considerabil abandonul şcolar care are drept consecinţe şomajul, excluziunea sociala şi săracia.

indemnizatie instalare
La începutul carierei orice ajutor este bine venit, fie că este de natură morală sau materială. Pentru că numărul bugetarilor din România este semnificativ, legiuitorul a elaborat, în timp, o serie de legi în scopul de a le acorda acestora anumite facilități de natură salarială.

Un astfel de ajutor este indemnizația de instalare care se acordă la încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu în primul an de activitate după absolvirea studiilor. Aceasta a fost stabilită prin HG 281/1993 și este echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează să fie încadrat. Mai mult …