Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ultimele modificări ale Legii educaţiei naţionale!

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost modificată de Legea nr. 297/2022.

Pentru activitatea sportivă de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului Sportului, a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a Comitetului Naţional Paralimpic, a federaţiilor sportive naţionale, a cluburilor sportive şcolare, a cluburilor sportive universitare, a cluburilor sportive, a asociaţiilor sportive, Ministerul Educaţiei poate înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/clase cu program sportiv, integrat ori suplimentar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat joi, 21 iulie 2022, următoarele decrete:

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Modificări privind ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare!

În prezent Legea educaţiei naţionale prevede că pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare doar cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei naţionale. Modificări

Legea educaţiei naţionale a fost recent modificată de Legea nr. 80/2020.

Aceasta prevede că pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, radio şi televiziune, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări servicii, staţiuni didactice/baze didactice pentru aplicaţii şi performanţă în sport, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, centre de competenţă, precum şi unităţi de învăţământ preuniversitar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Legea educaţiei a fost modificată. Ce e nou?

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Clasa pregătitoare, devenită obligatorie în 2012, începe în general la vârsta de 6 ani; școlarizarea este obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învățământul primar și secundar este împărțit în 12 sau 13 clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul european al învățământului superior.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale a fost trimisă spre reexaminare

Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Au fost stabilite criteriile și procedurile de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale!

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă.

Categories
Articole Legislaţie utilă

Legea nr. 70/2017-pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

LEGE
pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Articolul 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii din învăţământul profesional vor beneficia de gratuitate la masa şi cazare

Senatul a adoptat modificarea la Legea educaţiei naţionale prin care a fost introdusă posibilitatea acordării, pentru elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic, a cazării şi mesei gratuite în cantinele şi internatele şcolare. Modificarea legii educaţiei a fost adoptata de Senat cu 91 de voturi “pentru”, unul “împotriva” şi două abţineri, în calitate de camera decizională.

Iniţiativa de modificare a legii educaţiei naţionale a fost înregistrată la Parlament anul trecut, pe 1 martie. Potrivit expunerii de motive, prin introducerea gratuităţii cazării şi mesei pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic s-ar diminua considerabil abandonul şcolar care are drept consecinţe şomajul, excluziunea sociala şi săracia.

Categories
Articole Protecţie socială Social

S-a abrogat indemnizația de instalare pentru personalul didactic?

indemnizatie instalare
La începutul carierei orice ajutor este bine venit, fie că este de natură morală sau materială. Pentru că numărul bugetarilor din România este semnificativ, legiuitorul a elaborat, în timp, o serie de legi în scopul de a le acorda acestora anumite facilități de natură salarială.

Un astfel de ajutor este indemnizația de instalare care se acordă la încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu în primul an de activitate după absolvirea studiilor. Aceasta a fost stabilită prin HG 281/1993 și este echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează să fie încadrat.