Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ultimele modificări aduse Legii educaţiei naţionale

Prin OUG nr. 128/2022 a fost modificată şi completată Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Actul normativ creează cadrul legislativ necesar pentru extinderea învăţământului profesional dual la nivel universitar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

CCR a admis o excepție de neconstituționalitate cu privire la retragerea titlului de doctor

Legea educației naționale, art. 170, prevede că în cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: retragerea titlului de doctor.

Acest articol de lege a constituit recent obiectul unei excepții de neconstituționalitate.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Bursele românilor de pretutindeni se acordă pe toată durata anului calendaristic

Art. 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost completat de Legea nr. 167/2022.

Aşadar, cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni este egal cu valoarea burselor sociale acordate studenţilor români de la ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii doctorale pentru studenţii de la ciclul de studii universitare de doctorat.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea unor prevederi din Legea educaţiei

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei trebuie să elaboreze o strategie privind educaţia pentru mediu

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 12/2022.

Se introduce un nou alineat unde se prevede că Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, elaborează o strategie privind educaţia pentru mediu până la data de 31 decembrie 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Președintele României a semnat următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei naţionale, modificări!

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 9/2022.

Se modifică principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

ÎCCJ. Reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept vizând Legea educaţiei naţionale.

Pe scurt, solicitarea prevede dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se realizează exclusiv printr-un consilier local sau poate fi mandatată şi o altă persoană fizică?

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cum poate fi schimbată destinaţia bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar?

Legea educaţiei naţionale a fost modificată de Legea nr. 271/2021.

Se aduc modificări în domeniul bazei materiale a învăţământului preuniversitar de stat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei, modificată prin OUG!

Guvernul a adoptat în şedinţa de vineri mai multe acte normative: