Categories
Articole Contencios-administrativ

RIL admis. Interpretarea unei noţiuni din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării pe calea recursului în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ

ÎCCJ. Sesizare admisă cu privire la unele dispoziţii din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Legea contenciosului administrativ.

Categories
Contencios-administrativ Ştiri

RIL admis în materia contenciosului administrativ!

ICCJ a fost sesizată pentru interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), r) şi s) şi art. 8 alin. (11) şi (12) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Categories
Contencios-administrativ Ştiri

Mai multe dispoziţii din Legea contenciosului administrativ au fost declarate neconstituţionale

Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, a decis:

Categories
Contencios-administrativ Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea contenciosului administrativ va suferi modificări, conform unui proiect de lege!

Pe site-ul Camerei Deputaților se află în dezbatere proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Printre amendamentele supuse dezbaterii se numără atât o serie de propuneri ce vizează introducerea în cadrul normativ a unor principii generale precum dreptul la bună administrare, dreptul persoanei de acces la propriul dosar administrativ, obligația autorității de a motiva deciziile (aspecte recunoscute deja la nivel doctrinar sau jurisprudențial național și european), însă acest proiect de lege aduce în discuție o serie de modificări de ordin procedural cel puțin interesante, incontestabil favorabile administratului.

Categories
Articole Contencios-administrativ

Legea contenciosului administrativ sub controlul constituţionalităţii!

Legislaţia prevede că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe poate introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituţionalităţii ordonanţei sau a dispoziţiei din ordonanţă.

Această posibilitate este reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Potrivit art. 9 alin. 4 şi 5 din lege în situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea poate fi introdusă direct la instanţa de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Iar acţiunea prevăzută de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum şi, după caz, obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative.