Tag-Archive for » legea apelor «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1046 din data de 10 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecției apelor.

Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea condițiilor de autorizare, din punctul de vedere al gospodăririi apelor, pentru folosințele de apă care au în curs de realizare sau urmează să realizeze investiții în infrastructura de apă uzată. Mai mult …

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicate al Administrației Prezidențiale:

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
– Decret privind promulgarea Legii pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor.

România nu va mai avea o lege unitară a redevenţelor, aşa cum se aştepta, iar redevenţele pentru fiecare domeniu vor intra în legislaţia specifică a fiecărui domeniu, declaraţia a fost făcută de ministrul Economiei.

„Pe 18 martie cele trei legi, a Apelor, a Minelor şi a Redevenţelor, au fost preluate de la Ministerul Economiei la Secretariatul General al Guvernului. Echipa de la Minister s-a ocupat în continuare alături de cei de la Secretariatul General de finalizarea textelor legislative. În prezent, Legea Minelor şi Legea Apelor Minerale, precum şi normele de aplicare pentru aceste legi, sunt elaborate şi se află la SGG. În ceea ce priveşte redevenţele, s-a ajuns la concluzia că soluţia optimă de reglementare este introducerea acestora în legislaţia specifică a fiecărui domeniu. În perioada imediat următoare, legile menţionate vor intra în procesul de transparenţă decizională”, a declarat ministrul Economiei.

Mai mult …

lcPreşedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 224/1996, argumentând că unele prevederi aduc atingere principiului ierarhiei actelor juridice şi contravin normelor de tehnică legislativă.

În cererea de reexaminare, preşedintele statului arată că legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 în scopul transpunerii în legislaţia internă a directivelor europene cu privire la lista substanţelor prioritare în domeniul apei.

Acesta precizează că art. I pct. 2 din legea transmisă la promulgare, respectiv art. 212 lit. d) din Legea nr. 107/1996, prevede posibilitatea actualizării periodice, prin hotărâre de Guvern, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzute în anexa nr. 5 din aceeaşi lege, dar şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b) din acelaşi act normativ.

Totodată, el semnalează faptul că, conform art.108 alin.(2) din Constituţie, republicată, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor.