Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Contracte Drept civil Economie

Condițiile aplicabile contractelor de achiziție aferente investițiilor finanțate din fonduri publice. Noutăți legislative!

„Contractul este legea părților”, se spune, pe bună dreptate. În același timp, s-a considerat că, în privința mai multor categorii de contracte, printre care și cele de achiziție „aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice” se impune fixarea unor jaloane solide și-a unor limite clare, dincolo de care nu se poate trece fără a surveni o nesocotire a legii.

Există, desigur, un principiu al libertății contractuale, dar nu poate fi omis faptul că libertatea aceasta contractuală este, în genere, limitată de către lege. Așadar, „legea părților” va trebui să fie formulată de așa natură încât să se afle în acord cu „legile țării”.

Categories
Achiziţii publice Articole

Subcontractarea contractului de achiziţie publică!

Subcontractarea a generat o multitudine de controverse şi probleme practice sub imperiul vechii legislaţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, din cauza caracterului rigid al puţinelor reglementari explicite din vechiul cadru normativ, pe de o parte, şi din cauza modificarilor de optică ale legiuitorului, pe de altă parte.

Tendința autorităților contractante de a cunoaște subcontractanții și, eventual, subcontractanții subcontractanților, este justificată de faptul că autoritățile contractante doresc să își protejeze interesele, cu atât mai mult în cazul în care subcontractanții pot lua cunoștință despre anumite informații considerate sensibile de către autoritățile contractante. Pe de altă parte, această tendință corespunde unui grad mai ridicat de transparență, recomandabil autorităților contractante atunci când achiziția se realizează pe amplasamentele acestora sau pe care le au sub supraveghere.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Legea achiziţiilor publice va fi modificată în cel mai scurt timp!

Legea achiziţiilor publice va fi modificată ‘în cel mai scurt timp’, pentru a debloca activitatea administraţiilor locale, a anunţat Premierul.

Acesta a declarat: “Avem un prim draft pe schimbarea legii achiziţiilor publice. Într-un mod e simplu, nu că vrem să facem lucruri care să nu fie în concordanţă cu ce ne cere Comisia Europeană. (…) E un grup de lucru în coordonarea secretarului general al Guvernului şi e aproape finalizată această lege. (…) Aceste lucruri se fac în concordanţă cu recomandările Comisiei Europene, dar asta nu înseamnă să fim mai catolici decât Papa”.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea achiziţiilor publice va fi modificată din nou!

Legea achizițiilor publice va fi modificată din nou, după ce noul sistem al achizițiilor a intrat în vigoare în luna mai anul trecut. Guvernul va iniția discuții cu Comisia Europeană pentru a aduce modificării Legii, cu argumentul că trebuie să accelereze unele investiții strategice.​

Surse guvernamentale au declarat că Guvernul intenționează să notifice Comisiei Europene necesitatea acestor modificări, explicând că este nevoie de accelerarea anumitor proceduri pentru investițiile strategice atât din fonduri europene, cât și din alocări bugetare.

Se are în vedere accelerarea proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi, în mod special, în contextul în care Comisia Europeană a transmis că Master Plan-ul pe Transporturi, aprobat prin hotărâre de fostul guvern, poate fi pus în practică în forma actuală.