Tag-Archive for » Legea 77/2016 «

În opinia transmisă de BNR camerelor de specialitate ale Parlamentului există şi un scenariu care arată cum ar fi afectată stabilitatea sistemului bancar, dacă amendamentele propuse pentru modificarea legii dării în plată ar fi încorporate în lege.

Astfel, BNR arată că nouă bănci (printre care şi una de stat) vor avea nevoie de infuzii serioase de capital. Cele nouă cumulează 40% din activele bancare totale. În cazul în care şi Prima Casă ar intra sub incidenţa acestei legi necesarul de capital suplimentar ar fi de 4-500 de milioane de euro. Mai mult …

Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin creditea constituit un subiect controversat încă de la apariţia proiectului de lege. Mulţi susţin această lege iar alţii contestă constant dispoziţiile sale sesizând Curtea Constituţională cu excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit noutăţilor legislative, o nouă excepţie de neconstituţionalitate a fost ridicată împotriva dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite . Mai mult …

Legea privind darea în plată a fost încă de la început subiect de dispută şi a atras numeroase critici.

Potrivit ştirilor juridice, recent Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a afost contestată în integrialitatea sa fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legiuitorul intervine asupra unor raporturi juridice consfinţite prin hotărâri judecătoreşti care se bucură de autoritate de lucru judecat; se arată, astfel, că prin reglementarea criticată, şi anume art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite. Mai mult …

Darea în plată a fost o lege cu „cântec”, multe dispoziţii au fost criticate iar unele au constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate.

Art. 4 din Legea nr. 77/2016 prevede că pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: Mai mult …

Legea dării în plată pare să fie o soluţie pentru unii dar alţii încă o contestă şi consideră că dispoziţiile sale nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Legea 77/2016 a făcut din nou obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

S-a motivat că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, prin raportare la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie, deoarece legiuitorul nu poate interveni asupra raporturilor juridice consfinţite pe calea hotărârilor judecătoreşti, care se bucură de autoritate de lucru judecat. Mai mult …

Legea dării în plată de la adoptare şi până în prezent a constituit subiectul mai multor critici şi au fost formulate numeroase sesizări ale Curţii Constituţionale.

Recent, potrivit noutăţilor legislative, s-a formulat o nouă excepţie de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei s-a susţinut că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, prin raportare la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie, deoarece legiuitorul nu poate interveni asupra raporturilor juridice consfinţite pe calea hotărârilor judecătoreşti, care se bucură de autoritate de lucru judecat. Mai mult …

După cum ştim Legea dării în plată a constituit şi constituie în continuare un izvor nesecat de sesizare a CCR cu excepţii de neconstituţionalitate.

Recent. potrivit ştirilor juridice, Curtea Constituţională a soluţionat o nouă excepţie de necpnstituţionalitate.

Cum s-a motivat excepţia de neconstituţionalitate?

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legea amintită încalcă principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii, întrucât i se impune creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietare în patrimoniul său. Mai mult …

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a făcut obiectul unor nenumărate excepţii de neconstituţionalitate.

Recent, o noutate legislativă o reprezintă Decizia nr. 35/2017 prin care s-a solţionat o excepţie de neconstituţionalitate publicată în Monitorul Oficial nr. 342/2017.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că art. 8 alin. 5) din lege care prevede că dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului este neconstituţional. Mai mult …

Legea dării în plată constituie şi va constitui mult timp de acum un subiect sensibil şi foarte discutat. Dacă ne gândim doar la numeroasele sesizări ale Curţii Constituţionale ne putem face o idee privind situaţiile ambigue pe care le-a creat.

În acest context o nouă Decizie a Curţii Constituţionale a fost publicată în Monitorul Oficial, este vorba despre Decizia nr. 696/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 258/2017.

Care a fost motivul sesizării CCR?

Excepţia a de neconstituţionalitate a vizat întreaga Lege a dării în plată nr. 77/2016. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că se încalcă principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii întrucât impun creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în patrimoniul său.  Mai mult …

descărcare (53)Legea dării în plată este pentru unii o degrevare de sarcina creditului însă alţii nu sunt de acord cu prevederile acestei legi şi rămâne încă o lege discutabilă. Mai multe excepţii de neconstituţionalitate s-au formulat împotriva acestei legi, multe dintre ele au fost respinse însă după cum ştim au fost şi excepţii care au fost admise.

O noutate legislativă în acest domeniu este o excepţie de neconstituţionalitate care a fost invocată recent şi care a fost soluţionată prin Decizia nr. 638/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 121/2017. Mai mult …