Tag-Archive for » legea 72/2018 «

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …