Tag-Archive for » Legea 448/2006 «

Persoanele cu handicap au dreptul la prestaţii sociale potrivit Legii nr. 448/2006.

Dreptul la prestaţiile sociale se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Art. 57 alin. 4) din Legea nr. 448/2006 reglementează că în situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens. Cererea se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi se transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare. Mai mult …

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost recent modificată.

Potrivit legii, așa cum a fost modificată, măsurile de protecție reprezintă măsuri stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare și integrare socială, de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidențiale. Mai mult …

Modificări importante au fost aduse prin O.U.G nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 508/2017, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ce este nou?

Certificatele de încadrare în grad de handicap pentru copii au termene de valabilitate diferite

Astfel, se prevede că termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabilește ținând cont de situația concretă a copilului din punct de vedere al deficiențelor/ afectărilor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare și este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani, termenul de valabilitate putând fi mai mic de 6 luni și mai mare de doi ani, dar nu mai mare de 2 ani și 6 luni. Mai mult …