Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Legea statutului aleşilor locali a fost modificată!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 345 din data de 6 mai 2019, a fost publicată Legea nr. 88/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

1. La articolul 57, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:
a) avertismentul;

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Legea privind statutul aleşilor locali, subiect de sesizare CCR!

Stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat sunt reglementate de Legea nr. 393/2004.

Actul normativ în cauză. prevde în art. 12 faptul că în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Categories
Pensii Ştiri

Legea pensiilor speciale va fi discutată de Curtea Constituţională pe 20 iulie

images (34)

Curtea Constituțională a României discută în 20 iulie sesizarea Guvernului referitoare la legea privind pensiile speciale.

Sesizarea Executivului se referă la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea de modificare și completare a Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Chiar premierul a afirmat faptul că: “Am decis să trimitem din nou acest proiect de lege la Curtea Constituțională, chiar azi am semnat. (…) Din lege nu reiese clar cum ar urma să fie finanțate aceste pensii sau indemnizații speciale. Ele, așa cum e prevăzută legea acum, ar continua să impacteze bugetul de stat pentru că și bugetele locale, în mare parte, sunt alimentate tot din bugetul de stat. Și, pe de altă parte, nu se respectă principiul contributivității, legea aceasta ar urma să se aplice retroactiv, deci am cerut din nou CCR să clarifice dacă aceste elemente, care în continuare sunt menținute în lege, sunt constituționale“.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Funcţionarilor publici li se aplică acelaşi regim juridic aplicabil aleşilor locali?

jud4

Persoanele condamnate penal pentru săvârşirea unor infracţiuni nu pot exercita o funcţie publică iar în cazul în care se află în exercitarea funcţiei şi sunt condamnate penal, raporturile de serviciu încetează de drept.

În cazul în care o persoană a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face incompatibilă exercitarea funcţiei, nu poate ocupa o funcţie publică.

S-a constatat că există diferenţe şi neconcordanţe între prevederile legislative. În timp ce Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în art. 54 lit. h), nu face menţiune dacă hotărârea de condamnare este definitivă sau nu, în Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali în art. 9 alin. 2 lit. f) se specifică faptul că hotărârea este definitivă. Acestea au fost considerentele pentru care s-a sesizat Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.