Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Modificări aduse Legii societăţilor comerciale!

În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Hotărârile adoptate de adunarea specială a acţionarilor pot fi atacate cu acţiune în anulare!

Legea societăţilor comerciale prevede că hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Potrivit ştirilor juridice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat asupra unei sesizări privind dispoţiile menţionate mai sus.

Categories
Articole Economie

Ordonanța de urgență privind Fondurile suverane de dezvoltare și investiții

În Monitorul Oficial nr. 991/2018 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2018, act normativ care reglementează cadrul general privind condițiile pe care o societate prevăzută de Legea nr. 31/1990 trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată Fond suveran de dezvoltare și investiții.

Reglementarea are în vedere crearea unor vehicule de investiții financiare în proiecte ori companii profitabile, segment care, în prezent, este neacoperit pe piața financiară din România și să sprijine companiile cu proiecte de investiții rentabile cărora le lipsește capitalul pentru a se extinde.

Categories
Articole Dreptul muncii

Posibilitatea încheierii de contracte colective de muncă la nivelul sucursalelor

 Legislația în domeniul muncii stabilește de o manieră clară posibilitatea de a încheia un contract colectiv de muncă la nivelul unei societăți, fiind evident că noțiunea de „unitate” are o relație de tipul gen-specie cu noțiunea de „societate”.

Ceea ce nu regăsim reglementat de o manieră specifică, nici în legislația muncii și nici în cea comercială, este posibilitatea de a încheia un contract colectiv de muncă la nivelul sucursalelor unei societăți, chestiune care prezintă un interes deosebit în practică.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

O dispoziție din Legea societăților comerciale a fost declarată neconstituțională!

Legea societăţilor comerciale a constituit, recent, motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate, excepţie care a fost admisă.

Legea nr. 31/1990 a fost criticată pe motiv că dispoziţiile legale limiteazã dreptul de a contesta în justiţie deciziile/hotãrârile consiliului de administraþie având ca obiect majorarea capitalului social al societãţilor pe acţiuni, atribuţie delegatã acestuia de cãtre adunarea generalã. În acest sens se susţine că prin faptul cã acţionarii şi persoanele interesate pot ataca în justiţie hotãrârile adunãrii generale prin care s-a dispus majorarea capitalului social al societãţii pe acţiuni, însã deciziile/hotãrârile consiliului de administraţie prin care s-a dispus majorarea capitalului social al societãţii pe acţiuni nu pot fi atacate în justiţie, textul legal criticat încalcã accesul liber la justiţie printr-o excludere care ar avea semnificaşia încãlcãrii egalităţii de tratament juridic.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Administratorul cu mandatul expirat deţine prerogativele reprezentării societăţii

Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie. Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin trei administratori.

Potrivit dispoziţiilor art. 143 din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Tot cu privire la societatea pe acţiuni, dispoziţiile art. 153 din Legea nr. 31/1990 prevăd că prin actul constitutiv se poate stipula că societatea pe acţiuni este administrată de un directorat şi de un consiliu de supraveghere.