Tag-Archive for » Legea 263/2010 «

Potrivit ultimelor ştiri juridice, Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii a constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 25 alin. (1), a sintagmei „cu valabilitate permanentă” cuprinsă în art. 52 cu referire la lit. a) şi ale art. 63 lit. a) şi b) din Legea privind sistemul public de pensii. Mai mult …

În acest an, pensia pentru limită de vârstă se acordă bărbaților care ajung la vârsta standard de pensionare, însă doar dacă îndeplinesc stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii.

Pensia pentru limită de vârstă, ce este reglementată de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este principala categorie de pensie acordată în România. În 2019, aceasta se cuvine bărbaţilor care îndeplinesc două condiţii: ating vârsta-standard de pensionare şi au realizat stagiul minim de cotizare (adică vechimea minimă în muncă). Mai mult …

Modificările şi completările aduse Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice au adus în practica judiciară probleme de interpretare şi aplicare.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept.

Astfel, ICCJ a fost sesizată în sensul stabilirii dacă sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj. Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 24 septembrie 2018 a fost publicată Decizia nr. 42/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Problema pusa în atenţie se referă la:„Posibilitatea acordării beneficiului punctajului suplimentar reglementat de art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare în situația în care pensionarul beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 „. Mai mult …

Modelul contractului de asigurare socială a fost recent actualizat prin Ordinul nr. 489/2017 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii, publicat în Monitorul Oficial nr. 77/2018.

Modelul contractului de asigurare socială, aprobat prin ordinul menţionat mai sus, se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă sau pentru completarea venitului asigurat care va fi utilizat la calculul acesteia. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia I civilă în dosarul nr. 1734/107/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii.” Mai mult …

Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II – a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii vor beneficia de plata pensiilor recalculate.

După un lung şir de incertitudini Guvernul a adoptat o hotărâre prin care se permite plata pensiei recalculate menţionată mai sus. Mai mult …

Beneficiază de pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor iar în cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmaş se acordă dacă aceştia urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Cum se acordă această pensie de urmaş? Care este procedura de urmat?

Potrivit practicii judiciare, într-un caz practic, s-a stabilit că cererea privind acordarea pensiei de urmaş formulată direct în instanță, fără parcurgerea procedurii administrative, este inadmisibilă. Mai mult …

Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea 263/2010, prevede că, contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

Conform art. 47 alin. 2) din actul normativ menţionat se prevede că în cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Potrivit ştirilor juridice, alineatul menţionat mai sus, a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

download (2)

Efectul deciziei privind neconstituţionalitatea unor dispoziţii din OUG 1/2013 de modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 263/2010,  este că în cursul anului 2013 indicele de corecţie de 1,06 adus punctajului mediu anual se va aplica doar persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după data intrării în vigoare a ordonanţei – 23 ianuarie 2013.

Curtea Constituţională a României precizează că persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011 până la data de 23 ianuarie 2013 li se vor aplica dispoziţiile art.170 din Legea nr.263/2013.

Reamintim că în data de 29 octombrie, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.III alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a constatat că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor art.15 alin.(2) din Constituţie, deoarece încalcă principiul neretroactivităţii legii civile.