Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Statutul funcţionarului public a suferit modificări!

Legea privind statutul funcţionarilor publici a suferit unele modificări recente.

Astfel, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 554  din data de 3 iulie 2018, a fost publicată Legea nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Principalele modificări vizează în esență dispozițiile legale care reglementează înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere, cariera funcţionarilor publici, promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale, modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea raporturilor de serviciu, pensionarea.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Legea privind statutul funcţionarului public încalcă principiul egalităţii în drepturi?

Dispoziţiie privind normele Legii statutului funcţionarilor publici a constituit de-a lungul timpul o susrsă inepuizabilă de motive ale unor excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost sesizată din nou Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că prevederile din Legea nr. 188/1999 contravin dispoziţiilor constituţionale invocate dat fiind faptul că, în caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, la numirea în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente, nu este asigurată egalitatea salariaţilor având aceeaşi profesie, în cadrul aceleiaşi unităţi, deoarece criteriul prioritar de numire este cel prevăzut la lit. a), respectiv categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public, iar nu modul de îndeplinire a îndatoririlor profesionale – “capacitatea sa”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Răspunderea civilă a funcţionarilor publici, în atenţia CCR!

Funcţionarul public răspunde disciplinar pentru faptele desfăşurate în timp exercitării activităţiii. Odată cu răspunderea disciplinară se instituie şi răspunderea civilă, atât pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează cât şi pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit.

Art. 85 din Legea nr. 188/1999 prevede că repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în cazul în care există o hotărâre judecătoarescă, pe baza acesteia.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

CCR va discuta sesizarea cu privire la legea care menține abrogarea suspendării funcționarilor publici

Curtea Constituțională a României discută în 13 decembrie sesizarea Președintelui cu privire la legea care menține abrogarea suspendării funcționarilor publici trimiși în judecată, au precizat oficiali ai CCR.

Președintele Klaus Iohannis a transmis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Actul normativ menține abrogarea prevederii potrivit căreia funcționarii publici sunt suspendați din funcție în cazul în care sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni, inclusiv de corupție și de serviciu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de modificare privind Statutul funcţionarilor publici

Camera Deputaților a adoptat cu 170 de voturi „pentru”, 93 „împotrivă” și șapte abțineri, proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, menținând abrogarea prevederii potrivit căreia funcționarii publici sunt suspendați din funcție în cazul în care sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni, inclusiv de corupție și de serviciu.

Camera Deputaților a respins, astfel, obiecțiile președintelui României, conținute în cererea de reexaminare asupra acestui proiect adoptat inițial de Parlament în iunie 2016.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea de modificare a Legii funcţionarilor publici a fost trimisă spre reexaminare!

Președintele a trimis Parlamentului spre reexaminare legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Șeful statului face referire la art. I pct. 18 și pct. 22, care abrogă dispozițiile legale conform cărora funcționarului public trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni precum cele de corupție și de serviciu i se suspendă de drept raportul de serviciu.

Acesta susţine că intervenția legislativă prevăzută la art. I pct. 18 și pct. 22 din legea transmisă la promulgare nu se justifică.

O asemenea normă afectează funcția publică și poate genera o serie de consecințe dificil de gestionat, explică Administrația Prezidențială în documentul citat și dă un exemplu: atunci când în cadrul aceleiași instituții publice, unui contractual trimis în judecată angajatorul îi poate suspenda contractul de muncă, în timp ce împotriva unui funcționar public aflat în aceeași situație, angajatorului îi este interzisă această posibilitate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Funcţionarilor publici li se aplică acelaşi regim juridic aplicabil aleşilor locali?

jud4

Persoanele condamnate penal pentru săvârşirea unor infracţiuni nu pot exercita o funcţie publică iar în cazul în care se află în exercitarea funcţiei şi sunt condamnate penal, raporturile de serviciu încetează de drept.

În cazul în care o persoană a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face incompatibilă exercitarea funcţiei, nu poate ocupa o funcţie publică.

S-a constatat că există diferenţe şi neconcordanţe între prevederile legislative. În timp ce Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în art. 54 lit. h), nu face menţiune dacă hotărârea de condamnare este definitivă sau nu, în Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali în art. 9 alin. 2 lit. f) se specifică faptul că hotărârea este definitivă. Acestea au fost considerentele pentru care s-a sesizat Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.