Tag-Archive for » lasă să se creadă că are influenţă «

Traficul de influenţă este una dintre cele mai răspândite infracţiuni. Conform Codului penal, această infracţiune constă în pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Sintagma de mai sus „lasă să se creadă că are influenţă”, din art. 291 C. penal a constituit motivul sesizării CCR cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Infracţiunea de trafic de influenţă constă în pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Potrivit ştirilor juridice, s-a susţinut că sintagma „lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public” este neconformă cu prevederile constituţionale iar în acest sens a fost invocată o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …