Tag-Archive for » jocuri de noroc «

Prima și cea mai importantă noutate este reprezentată de faptul că, începând cu 1 ianuarie 2019, operatorii de jocuri de noroc online au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2%, calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar. Urmărind procesul legislativ aferent OUG nr. 114/2018 de la lansarea proiectului și până la adoptarea actului normativ, precum și printr-o interpretare riguroasă a termenilor relevanți definiți de OUG nr. 77/2009, se poate susține fără echivoc că această taxă se aplică asupra depozitelor efectuate lunar. Impactul efectiv al acestei noi taxe asupra celui mai comun indicator de performanță al industriei (GGR) se situează între 4%-6%. Mai mult …

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat.

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc;

– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere ; Mai mult …

Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2009.

Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin ordonanţă de urgenţă, şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei.

Ordonanţă prevede şi anumite taxe speciale, ca de exemplu taxa de veciu, aceasta este caracteristică pentru jocurile de noroc slot – machine şi pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare. Mai mult …

descarcare-57Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc îşi găsesc reglementarea în O.U.G. nr. 77/2009. Conform art. 10 alin. 7) din acest act normativ „Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, precum şi procesatorii de plăţi sunt obligaţi să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV şi de servicii prin cablu -, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricţionarea accesului către site-urile de jocuri de noroc neautorizate în România, precum şi cele referitoare la reclama şi publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un operator de jocuri de noroc nelicenţiat în România”. Mai mult …

computerPotrivit unui comunicat al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), având în vedere numărul mare de solicitări referitoare la măsurile de închidere a unor conturi de pe platformele de jocuri de noroc online, Oficiul a făcut câteva precizări privind condițiile de participare la jocurile de noroc.

Astfel, ONJN anunţă că:
– operatorii de jocuri de noroc la distanță au obligația de a afișa pe site, la loc vizibil, Termenii și condițiile în vederea participării la joc. După înregistrare, jucătorii trebuie să respecte condițiile de verificare a datelor solicitate de operator, astfel încât acesta să poată verifica existența unui cont unic al jucătorului pentru fiecare platformă autorizată, precum și minim datele de identificare ale jucătorului și vârsta de peste 18 ani a deținătorului contului, conform normelor legale în vigoare (Legea nr. 677/2001 și HG nr. 111/2016 – art. 129 alin. (1), (2) și (4));
– jucătorii au obligația să se informeze cu privire la Termenii și condițiile platformei și la Regulamentul de joc. În momentul deschiderii contului de joc sau a jocului, jucătorul acceptă Regulamentul de joc, cu Termeni și condiții. Termenii și condițiile precum și Regulamentul de joc reprezintă condițiile și clauzele contractuale dintre operator și jucător.

De asemenea, potrivit ONJN, în cazul în care nu se transmit în termenul de validare legal documentele pentru confirmarea identității, organizatorul are obligația legală să închidă contul de joc, iar sumele găsite în acel cont vor fi virate automat la bugetul de stat.

download56

Jocurile de noroc crează dependenţă pentru cei care le practică. Dependenţă care aduce fonduri bugetului statului prin impozitele pe care le încasează de la operatorii economici. Aceştia din urmă trebuie să respecte o serie de reguli prevăzute în legislaţia românescă, care poate fi consultată pe portalele juridice, pentru a obţine licenţa şi autorizaţia de funcţionare.

Prin Ordinul 135/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/28.06.2016 sau aprobat  Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc.

Ce prevăd normele generale?

Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a consemna operaţiunile economico-financiare în documente justificative specifice jocurilor de noroc. Mai mult …

imagesLegea 109/2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice publicată, în Monitorul Oficial nr. 406/2016, stabileşte  noi măsuri de finanţare a lucrărilor de protejare a monumentelor istorice.

Astfel că, un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Ministerul Culturii pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare şi consolidare la monumentele istorice; suma va fi virată către Ministerul Culturii până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent.

taxe-fiscalitate-economic_w1000_h667_q100

Taxele pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a acestora, precum şi din taxa de acces, alocate Ministerului Culturii, ar urma să crească de la 1% la 5%.

Proiectul de ordonanță pentru modificarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prevede ca din cei 5% alocați Ministerului Culturii din taxele aferente jocurilor de noroc 2% să fie direcționați „pentru finanțarea consolidării si restaurării clădirilor monumente istorice cu risc seismic crescut în care funcționează instituții publice de cultură de interes național și local, 1,5% pentru Fondul cinematografic, 1,5% pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice”.

În contextul Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 se impune alocarea a 2% din taxele provenite din jocurile de noroc. Legea interzice organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare, care presupun aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente. Ca urmare a acestei reglementări, mai multe instituții de cultură marcante au fost nevoite să își suspende spectacolele.

downloadOrdonanţă de urgenţă aprobată astăzi de Guvern prevede trecerea Loteriei Naţionale din subordinea Ministerului de Finanţe în cea a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. Astfel Oficiul Naţional devine singura instituţie din România care va coordona jocurile de noroc, dar şi jocurile de noroc la distanţă, jocurile de noroc online şi curse de cai şi de câini.

De asemenea Oficiul Naţional va putea impune reorganizarea Loteriei şi un manager privat, pe viitor.

 

joc norocÎn spaţiile cu jocuri de noroc, minorii vor avea acces interzis. Aleşii au votat o lege care prevede că orice persoană care intră într-o sală cu păcănele, trebuie să fie majoră, şi mai mult decât atât, să poată să facă dovada cu un act de identitate.

Astfel, parlamentarii afirmă că au luat această decizie după ce tot mai mulţi au căpătat o dependenţă pentru aceste jocuri, şi a dus la adevărate tragedii.

După un val de poveşti tragice, deputaţii au amendat o lege în care scrie clar că minorilor le este interzis accesul în spaţii cu jocuri mecanice. Administratorii care îi vor primi riscă amenzi de 50 de mii până la 100 de mii de lei.

Legea presupune şi constituirea unui program de protecţie a jucătorilor împotriva dependenţei. Toţi organizatorii de jocuri vor avea obligaţia să contribuie cu sume cuprinse între o mie şi cinci mii de euro anual.

Legea conţine şi prevederi cu referire la licenţierea şi autorizarea operatorilor din domeniul jocurilor de noroc şi face referiri şi la un număr minim de aparate slot-machine pe care le poate deţine un operator.