Tag-Archive for » ITM «

Inspectoratele teritoriale de muncă verifică în aceste zile dacă angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contribuțiilor către angajați și derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut. În caz contrar, amenzile pregătite sunt cuprinse între 5.000 de lei și 10.000 de lei.

La jumătatea lunii noiembrie, după ce a decis transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat începând cu anul viitor, Guvernul a introdus făsă să anunțe, cum a prezentat atunci în premieră Profit.ro, o serie de obligații pentru angajatori. Mai mult …

Necesitatea și utilitatea existenței unei evidențe a salariaților sunt evidente, pentru oricine. Codul Muncii arată că fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Așadar, necesitatea registrului general de evidență a salariaților derivă, în primul rând din lege. Unde-i lege nu-i tocmeală!

HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1005/2017. Noul act normativ stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, de către două categorii de angajatori: persoanele fizice sau juridice de drept privat (fără a conta dacă au sau nu statutul de utilitate publică) și instituţiile sau autorităţile publice ori alte entităţi juridice ce angajează persoane în baza unor contracte individuale de muncă. Mai mult …

Pentru a-și asigura un trai mai bun, mulți români au luat în ultimii ani drumul străinătății preferând să își ofere forța de muncă unor străini decât să rămână în țară. Lipsa locurilor de muncă, salariile nemotivante și dorința de a le asigura copiilor un trai mai bun decât au avut ei, i-au determinat pe români să plece din țară.

Statisticile arată că în prezent muncesc peste hotare între 3 și 4 milioane de români majoritatea alegând să lucreze în Italia, Spania sau Germania. Ținând cont de numărul impresionant de români care se află în afara granițelor, se impunea adaptarea legislației în materia firmelor care plasează forța de muncă românească în străinătate. Mai mult …

Firmele române care funcționează și acum ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate și cele care vor vrea să presteze această activitate vor avea mai multe cerințe de bifat, potrivit unui proiect de lege care a fost adoptat recent în Parlament.

În raport cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), spre exemplu, acestea vor trebui să-și procure pentru înregistrare anumite documente, să țină anumite evidențe și să le raporteze la ITM periodic, altfel riscând amenzi de câteva mii de lei. În plus, nu vor mai putea presta această activitate firmele în faliment sau în dizolvare. Mai mult …

lcPotrivit legislaţiei în vigoare, orice angajator din România este obligat să înființeze și să transmită la inspectoratul teritorial de muncă (ITM) un registru general de evidență a salariaților. Totodată, este obligatorie și prezentarea acestuia inspectorilor de muncă, la cererea acestora. În caz contrar, amenzile pot ajunge la 8.000 de lei.

În prezent, transmiterea registrului se face în trei moduri:

I. Prima modalitate de depunere a ReviSal este transmiterea online, care se poate face prin accesarea portalului Inspecției Muncii, la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro/.

II. Registrul poate fi transmis la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic prin e-mail, pe bază de semnătură electronică.

III. Angajatorii pot să depună ReviSal și prin depunerea la sediul inspectatorului teritorial de muncă în format electronic, însoțit de o adresă de înaintare semnată de angajator.

tools and construction materials
Tot mai multe persoane apelează la forța de muncă a zilierilor, fapt ce a generat și implicarea acestora în accidente de muncă. Pentru a avea o evidență clară a celor care își oferă forța de muncă ca zilieri și pentru a stabili ce este de făcut în cazul unui accident de muncă în care sunt implicați aceștia, legiuitorul a decis anumite modificări legislative în acest domeniu.

În acest sens, în Monitorul Oficial 386 din 3 iunie 2015 a fost publicat Ordinul MMFPSPV 831/600/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Mai mult …

lcAngajatorii care solicită eliberarea certificatelor cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori trebuie să achite 20 de lei.

De asemenea angajatorii pentru solicatarea eliberării certificatelor trebuie să depună la ITM-ul de care aparţin câteva documente, și anume pentru persoanele juridice, sunt necesare:
– Cerere eliberare extras
– Copie a certificatului de inmatriculare
– Copie a cartii de identitate/buletinului administratorului
– Imputernicire (in cazul in care nu administratorul este cel care depune actele pentru eliberarea extrasului)
pentru persoane fizice, documentele necesare pentru eliberarea extraselor de Revisal sunt:
– Cerere eliberare extras
– Copie a cartii de identitate/buletinului solicitantului
– Imputernicire (in cazul in care nu solicitantul este cel care depune actele la ITM).

wrkPentru unii angajaţi, activitatea profesională nu e doar un simplu mijloc de câştigare a existenţei, ci reprezintă o veritabilă plăcere. Aşa se întâmplă la cei care au ştiut ori au putut să-şi aleagă meseria în funcţie de aptitudinile native.

Pe lângă remuneraţia lunară ei sunt răsplătiţi zilnic… prin tone de satisfacţie. E ca şi cum ar fi plătiţi spre a-şi practica hobby-ul. Aceştia sunt privilegiaţii pentru care munca e o pasiune pură, indiferent care le-ar fi domeniul de activitate. Şi fiindcă pasionaţii de muncă excelează în ceea ce fac, nici satisfacţiile financiare nu-s de colo! Mai mult …

inspRelaţia românului cu instituţiile statului ar putea fi una mai plăcută, dacă n-ar exista suprataxarea, dezorganizarea instituţională, suprareglementarea şi sora sa geamănă, birocraţia. Pentru orice prestaţie venită din partea statului se plăteşte cumva. Iar autorităţile te vor supus şi bun platnic!

Pe lângă plata lefurilor cohortelor de funcţionari, statul are de achitat pensii, de făcut investiţii, de păstrat ordinea constituţională, de hrănit milioane de asistaţi social. Despre clientela politică vorbim altă dată! Acum, să vedem cum vom fi taxaţi la momentul solicitării unor informaţii de la Inspecţia Muncii.

Ordinul ministrului muncii nr. 826/2014 privind aprobarea normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii a fost publicat în “Monitorul Oficial” nr. 407/2014. Conform Legii 108/1999, Inspecţia Muncii poate să presteze servicii şi să furnizeze informaţii contra cost.

Contravaloarea acestor servicii este suportată de către beneficiari (persoane fizice şi juridice) şi ajunge la bugetul public. Cuantumul prestării serviciilor se stabileşte, conform aceleiaşi reglementări, prin ordin al ministrului muncii. La aceste aspecte se referă ştirile juridice luate azi în discuţie. Vom vedea, mai departe, dacă ne paşte sau nu vreo mărire de tarife, fiindcă pe la ITM tot omul poate avea treabă cândva, umblând după vreo adeverinţă!

Noile tarife

Dacă vom utiliza Mai mult …

wrkPentru că valul crizei l-a atins și pe angajatorul român, acesta a devenit mult mai atent la cheltuielile pe care le face. Astfel, de cele mai multe ori preferă să reducă costurile pe care le implică un angajat permanent și apelează la serviciile zilierilor, atunci când are nevoie

Serviciile zilierilor au devenit tot mai căutate în ultimii ani, astfel încât legiuitorul a fost nevoit să aducă o serie de modificări legii zilierilor nr. 52/2011. Ultima modificare a acestor prevederi a fost efectuată prin legea 277/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 ale cărei prevederi au intrat în vigoare începând cu 1 noiembrie 2013.

Pentru că dinamica raporturilor dintre angajatori și zilieri a evoluat și ținând cont de  modificările în ceea ce privește creșterea salariului minim brut pe țară, legiuitorul a considerat că se impune să aducă anumite modificări și completări în acest domeniu, pentru o aliniere la realitățile de zi cu zi.

În acest  sens a elaborat legea 18/2014 pentru modificarea și completarea legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. 1 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Noua lege a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014, urmând să intre în vigoare în termen de 90 de zile de la momentul la care  a văzut lumina tiparului, adică în 17 iunie 2014.

Care sunt noile știri juridice aduse de legea 18/2014?

Acestea se referă la Mai mult …