Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind instituirea unei scheme de ajutor de stat

penalitati 1Noutăţi legislative: Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Proiectul de act normativ arată că schema de ajutor de stat este inclusă în Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanțare este de 7 ani, respectiv 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prelungirea schemei pentru sprijinirea investiţiilor

2217480

Schema de ajutor de stat stabilită prin H.G. nr. 797/2012, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 563/2012,  a fost prelungită printr-o Hotărâre de Guvern până la 30 iunie 2014.
Hotărârea aprobată include şi majorarea bugetului schemei cu 160 milioane lei, alcătuind o valoare totală de 600 milioane lei.

Reamintim că pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, intenţionează să realizeze o investiţie iniţială în România, nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Microcredite pentru înfiinţarea fermelor de familie

programul-mihail-kogalniceanuPotrivit Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cei care depun proiecte de investiţii pentru înfiinţarea fermelor de familie în cadrul sesiunii aferente Măsurii 121, deschise în perioada 25 iunie – 14 august 2013, vor putea asigura cofinanţarea investiţiei prin accesarea microcreditelor reglementate prin O.U.G. nr. 43/2013. Astfel, în momentul depunerii proiectului, solicitanţii de fonduri europene vor semna o declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea cofinanţării private a acestuia, conform prevederilor menţionate în Ghidul Solicitantului. Ulterior, până la semnarea Contractului de Finanţare, solicitanţii de fonduri europene nerambursabile vor trebui să facă dovada existenţei cofinanţării, acest lucru putând fi realizat prin accesarea microcreditelor reglementate de O.U.G. nr. 43/2013.
Prin O.U.G. nr. 43/2013 a fost instituit un fond care va fi utilizat pentru acordarea de microcredite în scopul asigurării contribuţiei proprii a beneficiarilor la finanţarea proiectelor de investiţii, finanţare prin PNDR, care pot avea o valoare eligibilă de cel mult 125.000 de euro. Suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar PNDR poate ajunge la 75.000 de euro.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de completare a inventarului bunurilor din domeniul public

download (2)Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune consultării publice a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul de act normativ are în vedere includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, pe baza proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului “Sistem Informaţional Decizional Hidrologic (DESWAT)”.
Eventualele propuneri pot fi transmise în intervalul 6 august 2013 şi 16 august 2013 la MMSC.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul privind reorganizarea ANAF, în primă lectură în şedinţa de Guvern

imagesPremierul Victor Ponta a anunţat că proiectul vizând reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) va fi discutat, miercuri, în primă lectură, în cadrul şedinţei de Guvern, urmând ca săptămâna viitoare să fie adoptat.
“Vreau să fie în primă lectură şi public, pentru ca săptămâna viitoare să îl adoptăm, în aşa fel încât toate semnele astea bune de investiţii, de creştere economică să se simtă şi din încasările bugetare, că altfel vine rectificarea şi nu avem de unde să dăm pentru poliţişti, pentru profesori, pentru medici, pentru drumuri. Deci dacă nu se simte şi în buget, degeaba avem creştere economică şi investiţii că înseamnă că avem o problemă la partea de strâns taxe şi impozite, nu doar pentru că nu avem bani de cheltuit, dar mai ales pentru că distorsionăm piaţa”, a afirmat primul-ministru, în debutul şedinţei de Guvern.
El a declarat că principalul pericol este reprezentat de evaziunea fiscală, în condiţiile în care exemplul unui agent comercial necinstit poate fi urmat şi de o companie onestă.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se va reorganiza ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor, conform proiectului de OUG privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare fiscală publicat la începutul lunii iunie pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică în cadrul ANAF, iar preluarea personalului în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau în structurile subordonate, după caz, se va face în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii.
Conform proiectului de act normativ, în cadrul ANAF se înfiinţează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de combatere a actelor şi faptelor de fraudă şi evaziune fiscală.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Declaraţia privind Parteneriatul Reînnoit dintre România şi Japonia

corlateanCu ocazia vizitei Ministrului de Externe, Titus Corlăţean, în Japonia, acesta împreună cu omologul său nipon, Fumio Kishida, au semnat «Declaraţia comună privind Parteneriatul Reînnoit dintre România şi Japonia».

Potrivit MAE “declaraţia are în vedere adaptarea parteneriatului existent, semnat în 2002, la realităţile momentului, prin stabilirea unor noi teme şi proiecte de cooperare concretă în plan bilateral şi la nivel multilateral. Din perspectiva relaţiei bilaterale româno-nipone, cei doi demnitari au agreat dinamizarea dialogului politic, la nivel guvernamental şi parlamentar şi diversificarea componentei de cooperare în plan economic”.

De asemenea, cei doi miniştri ai afacerilor externe au discutat despre proiectul liniei de metrou Bucureşti-Otopeni, realizat cu sprijin financiar nipon, au subliniat interesul pentru continuarea dialogului susţinut la nivel sectorial şi creşterea numărului de investiţii nipone în România, în domenii precum infrastructura, energia, agricultura, sănătatea, turismul, sectorul IT, mai informează MAE.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Ştiri Taxe/Impozite

OUG privind taxa clawback este parţial neconstituţională

download (3)Marţi, 5 februarie, Curtea Constituţională (CC) a admis în parte sesizarea de neconstituţionalitate a OUG 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii – Taxa de clawback, respectiv faptul că includerea TVA în baza de impozitare a taxei clawback este nelegală.
În acest fel, Curtea Constituţională a admis sesizarea societăţii Labormed Pharma Bucureşti, care a contestat taxa impusă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
“Justă şi aşteptată”, care elimină un “nonsens fiscal”- a declarat despre decizia CC, Dragoş Damian, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).
Producătorii români de medicamente avertizau, la jumătatea lunii ianuarie, că  nu vor mai putea efectua investiţii în producţie, în cazul menţinerii formulei actuale a taxei.
“Taxa clawback este nesustenabilă, iar cuantumurile impuse pentru trimestrul I al anului 2012 sunt relevante în acest sens. Încercarea de a forţa industria de medicamente să finanţeze întregul deficit din sistemul de sănătate nu poate duce decât la distrugerea acesteia, în detrimentul pacienţilor şi al economiei româneşti”, a spus atunci Dragoş Damian.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea parteneriatului public-privat va fi abrogată

guvernÎn urma criticilor formulate atât de Comisia Europeană, cât şi de reprezentanţii mediului de afaceri, Guvernul va abroga actuala Lege a parteneriatului public-privat şi va promova în regim de urgenţă un nou act normativ în domeniu.
Acestă temă a fost pusă în discuţie de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan Şova, cu reprezentanţii Camerei de Americane de Comerţ în România – AmCham şi cu reprezentanţii Băncii Mondiale.
Atât Banca Mondială, cât şi AmCham şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini Departamanetul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în acest demers, oferindu-se să pună la dispoziţia Guvernului expertiza şi resursele lor în vederea sprijinirii procesului de redactare şi implementare a noului cadru de reglementare.
Atât AmCham, cât şi Banca Mondială şi-au manifestat disponibilitatea de a sprijini Departamanetul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în acest demers, oferindu-se să pună la dispoziţia Guvernului expertiza şi resursele lor în vederea sprijinirii procesului de redactare şi implementare a noului cadru de reglementare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Statul va sprijini fermele familiale

fermaPotrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Agriculturii statul va sprijini fermele familiale cu fonduri pentru achiziţia de utilaje sau pentru construcţii şi va subvenţiona dobânda la creditele pentru investiţii.
Pentru a beneficia de sprijin, activitatea economică desfăşurată de ferma familială trebuie să fie înregistrată şi autorizată.
Ferma familială reprezintă ferma care realizează maxim 40 UDE.
Sprijinul pentru ferme ar putea proveni din bugetul naţional sau prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Fermierul care va înregistra activitatea şi va creşte suprafaţa fermei va putea beneficia de proiect tip gratuit, fonduri pentru achiziţie de utilaje şi dobândă subvenţionată.
Un alt beneficiu va fi accesul la programe de formare profesională de scurtă durată prin PNDR.
Pe lână toate aceste avantaje, fermierii vor avea posibilitatea de a beneficia de servicii medicale minime în raport cu contribuţiile virate.

Categories
Administraţie publică locală Bugete Ştiri

Guvernul nu va mai aproba finanţarea investiţiilor pentru autorităţile locale care au posibilitatea de a accesa fonduri europene

În 2013, Guvernul nu va mai aproba finanţarea niciunei investiţii pentru care autorităţile locale au posibilitatea de a accesa fonduri europene.
Executivul va stopa şi alocarea banilor pe criterii politice şi nu va mai acorda bani pentru primării din Fondul de rezervă, a adăugat premierul.
“Interzicem prin legea bugetului: dacă poţi să te duci să accesezi un fond european, nu mai vii să ceri bani de la bugetul de stat pentru că fie nu ai energia, nu ai competenţa, fie nu ai dorinţa de a te supune regulilor stricte privind utilizarea banilor europeni”, a spus Ponta, la Palatul Victoria.
Numărul de angajaţi va fi redus cu 5 – 10% în majoritatea ministerelor, a declarat joi, într-o conferinţă la Palatul Victoria, premierul Victor Ponta.
‘De la numărul de consilieri vom trece, până pe 31 martie, la reducerile în aparatul central, atât ale funcţiilor de conducere cât şi ale numărului de angajaţi. Nu există în nicio structură a aparatului central, guvernamental, un singur post suplimentar aprobat. Dimpotrivă, deja, după primele hotărâri de Guvern privind reorganizarea ministerelor, în majoritatea ministerelor există o reducere între 5%- 8%- 10% a numărului de personal’, a spus Ponta.