Tag-Archive for » investiţii publice «

Dacă auzi, într-un context sau altul, cuvântul „prioritizare”, te-ai putea gândi că nu-i unul dintre cele mai des folosite cuvinte ale limbii române. Și totuși orice persoană rațională și orice organizație de succes recurge zi de zi la prioritizare!

Ce înseamnă prioritizare? Pe scurt, înseamnă să știi să identifici obiectivele și activitățile ce trebuie puse pe primul plan și apoi să procedezi în consecință: să le realizezi. Tot prioritizare înseamnă și să identifici scopurile și activitățile ce trebuie puse pe plan secund, oferindu-le locul cuvenit în programul de activitate. În fine, prioritizare mai înseamnă si să fii capabil să identifici acțiunile inutile sau dăunătoare, având capacitatea de-a te abține să le săvârșești. Mai mult …

Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt sau Marele Zid Chinezesc ar fi putut să fie clădite, lejer, și în absența unor asemenea relații interumane.

Fără cooperare, fără asumarea unor scopuri comune, civilizația umană ar fi rămas blocată undeva, prin epoca Paleoliticului timpuriu. Fiecare individ ar fi fost pe cont propriu. Civilizația ar fi rămas – stingheră și firavă, la adăpostul vreunei grote obscure. Nu s-ar mai fi dezvoltat, fiindcă nu i-ar mai fi îngăduit egoismul, iraționala lăcomie și… legea pumnului (dreptul forței). Mai mult …

Orice fel de meserie nu e rău omul să știe”, spune proverbul. Competențele suplimentare sunt apreciate pretutindeni, atunci când există. Ce-i de făcut atunci când se ivește, la nivelul unei organizații sau instituții, o problemă a cărei rezolvare este greu de găsit? Deși se spune că „nevoia te-nvață” (și adesea cam așa se întâmplă), în unele situații devine limpede că adevărata rezolvare nu poate veni decât de la un specialist. De la o persoană calificată. Este o soluție ce poate să coste, să se simtă la buzunar, dar… există, oare, o altă posibilitate?!

Mai mult …

Guvernul a aprobat, prin Memorandum, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2017, elaborat sub coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene. Documentul asigură continuitatea reformelor în scopul îndeplinirii obiectivelor naţionale asumate în cadrul Strategiei „Europa 2020” şi punerii în aplicare a recomandărilor specifice de ţară. La acestea se adăugă acţiuni noi, definite pe baza priorităţilor stabilite atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi a celor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020 sau în alte documente strategice naţionale. PNR 2017 a fost transmis, spre consultare, partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional în prima jumătate a lunii aprilie a.c., cu sprijinul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social. Mai mult …

tvaCu scopul aplicării uniforme şi coerente a prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice vine cu propunerea de modificare a Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice.

Schimbările preconizate se referă la următoarele instrumente:
– precizările metodologice privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare,
– macheta tabelului centralizator conţinând informaţiile de natură financiară şi nefinanciară aferente proiectelor de investiţii publice prioritizate ce urmează a fi furnizate de ordonatorii principali de credite,
– macheta tabelului centralizator conţinând informaţiile prezentate de Ministerul Finanţelor Publice Guvernului pentru aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice.

Articol 07-03-2014Ministrul bugetului, Liviu Voinea şi-a asumat la sfârşitul anului 2012, când a venit la guvernare, proiectul pentru prioritizarea investiţiilor publice.

Voinea declară că, în funcţie de un punctaj realizat pe bază de oportunitate, justificare economică şi socială, suportabilitate şi sustenabilitate financiară şi performanţă în implementare, urmează să fie întocmită o listă cu cele mai importante obiective de investiţii.

Lista  se prevede a fi discutată în luna iunie de către Guvernul României, deoarece rectificările bugetare şi bugetul anului 2015 nu vor putea fi realizate în absenţa unei astfel de liste.

Pentru aceasta este nevoie ca normele metodologice pentru prioritizarea investiţiilor publice să fie aprobate în luna martie, în luna mai să fie deja trimise la Finanţe toate proiectele prioritare, iar în iunie Guvernul deja să adopte sau să respingă lista investiţiilor.

Motivul adoptării prioritizării proiectelor de investiţii este că circa 25 % din proiecte au 90% din bani, iar în următorii ani este nevoie de 70 mld. lei pentru a finaliza aceste proiecte.

Astfel se preconizează a se cheltui mai eficient banul public şi a se duce la bun sfârşit toate investiţiile.