Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Cine este obligat să obţină calitatea de participant la Fondul de compensare a investitorilor?

În Monitorul Oficial nr. 441/2022 a fost publicat Regulamentul nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 sunt obligate să solicite şi să obţină calitatea de participant la Fond, precum şi să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului, conform cerinţelor şi în termenele prevăzute în reglementările specifice, dar nu mai târziu de 60 de zile de la autorizare/înscriere în Registrul A.S.F.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Amendamentele la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

computer

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Amendamente formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012).

Astfel, ordonanţa de urgenţă se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

Conform proiectului de act normativ, de la aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă sunt exceptate:
– instituţiile de credit, instituţiile financiare şi societăţile de servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
– societăţile a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– regii autonome și societăţi care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.