Categories
Economie Ştiri

România denunță Acordul interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii

Legea nr. 320/2022 prevede denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a protocolului său de modificare şi completare.

Notificarea de renunţare la calitatea de membru se va transmite Consiliului Guvernatorilor Băncii Internaţionale de Investiţii după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Categories
Dreptul muncii Economie Ştiri

Întreprinderile sunt obligate să mențină locurile de muncă nou create ca urmare a schemei de ajutor de stat

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă a fost recent modificată de Hotărârea nr. 1373/2022.

Se prevede că în cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă de 12 luni consecutive, se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol se vor asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului

OUG nr. 144/2022 prevede modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Un Program de investiţii este destinat înfiinţării centrelor de colectare a fructelor de pădure

Hotărârea nr. 1240/2022 prevede finanţarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona.

Bugetul alocat schemei de ajutor, pentru anul 2022, este de 93.000 mii lei, echivalentul a 18.795 mii euro.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat primele Programe Regionale ale României

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene a primelor programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv Programul Regional Vest și Programul Regional Sud-Muntenia.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Ajutor de stat pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor

Ordinul nr. 2269/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Se promovează producţia de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor a fost aprobată de Ordinul nr. 2615/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

România a solicitat oficial BEI cofinanțare pentru investiții în sănătate și transport

Ministrul Finanțelor, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții.

Cu această ocazie, ministrul Finanțelor i-a înmânat solicitarea României pentru o asistență financiară rambursabilă din partea BEI de până la 4 miliarde euro, necesară în anii următori pentru asigurarea implementării, în bune condiții, a unor investiții din sectoarele transporturi și sănătate, finanțate prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență și POS 2021 – 2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale!

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează, în data de 12.10.2022,concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Va fi înfiinţată Agenția Română pentru Investiții Străine și Promovarea Exporturilor

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în dezbatere publică Ordonanța de Urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine și Promovarea Exporturilor.