Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri Transporturi

Unităţile administrativ – teritoriale vor beneficia de fonduri pentru investiţii!

Legea nr. 183/2022 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea unităţilor administrativ – teritoriale cu dotări tehnico – edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV – a – Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001.

Categories
Economie Ştiri

IMM PROD și GARANT CONSTRUCT au primit aprobarea Comisiei Europene

Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri și unități administrativ teritoriale – IMM PROD și GARANT CONSTRUCT au primit aprobarea Comisiei Europene. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și au un plafon total al garanţiilor de 4 miliarde de lei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

MIPE a publicat proiectul OUG pentru acordarea granturilor pentru investiții

IMM-urile a căror activitate a fost grav afectată de pandemia COVID-19 vor fi sprijinite prin acordarea de granturi pentru investiții, finanțate în cadrul Acțiunii 411 – Programul Operațional Competitivitate. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică miercuri, 25 mai, proiectul de Ordonanță de urgență care va reglementa acordarea granturilor pentru investiții în activități productive.

Prin publicarea acestui proiect, MIPE răspunde solicitărilor mediului de afaceri, această măsură fiind una așteptată de reprezentanții IMM-urilor în condițiile în care primele demersuri pentru acordarea de granturi pentru investiții au fost făcute în anul 2020.

Propunerea de act normativ vizează adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin sub formă de granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și granturi pentru investiții necesare retehnologizării, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de minimis și ajutorului de stat.

Categories
Economie Ştiri

Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

Ordinul nr. 1003/2022 prevede modificarea şi completarea art. 7 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost stabilit cadrul instituţional de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României

OUG nr. 60/2022 stabileşte cadrul instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri Turism

Din 15 iunie se pot depune cereri pentru Ajutor de stat

În perioada 15 iunie – 26 iulie 2022, inclusiv, Ministerul Finanțelor derulează o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare, în baza H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Categories
Articole Ştiri

Legea achiziţiilor sectoriale a suferit modificări

OUG nr. 54/2022 prevede completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Măsura este necesară în vederea accelerării finalizării pe termen mediu a unor capacităţi de producere a energiei electrice care să permită funcţionarea Sistemului Energetic Naţional în condiţii de siguranţă şi securitate în noul context geopolitic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Ministerul Finanţelor extinde pachetul de măsuri pentru finanţarea afacerilor din România

Ministerul Finanţelor extinde pachetul de măsuri pentru finanţarea afacerilor din România şi propune eficientizarea procesului de implementare a schemei de ajutor de stat dedicată stimulării investiţiilor cu impact major în economie.

Categories
Economie Ştiri

Programul IMM INVEST ROMÂNIA rămâne cel mai accesat program

Ministerul Finanţelor, prin FNGCIMM, a aprobat un număr de peste 2.016 garanţii, în valoare de peste 1 miliard de lei, pentru credite în valoare de 1.219.051.695 lei, în prima lună de la lansarea programului guvernamental care sprijină şi încurajează investiţiile în economia românească.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Ghidul solicitantului din cadrul schemei de ajutor pentru crearea de locuri de muncă a fost actualizat

În Monitorul Oficial nr. 248/2022 a fost publicat Ordinul nr. 257/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 5.