Tag-Archive for » investiţie «

Cu privire la investiții, se spune, adesea, că prima regulă, ce trebuie respectată întotdeauna, este că banii investiți nu trebuie lăsați să se ducă… pe apa Sâmbetei. Adică suma investită să nu fie, iremediabil, pierdută. Mai există și o a doua lege a investițiilor înțelepte. Cum sună aceasta? E simplă și scurtă: „regula numărul unu nu trebuie pierdută din vedere în ruptul capului”!

În rest, s-au văzut destule averi uriașe răsărite peste noapte, din „semințele” unor sume modeste, însă plantate pe „teren” prielnic, dar și bogății formidabile spulberate nu atât de către crizele economice, cât de către lipsa de inspirație și de chibzuință a investitorului. Mai mult …

Comisia Europeană a informat că a fost aprobată investiția de 59 milioane euro în modernizarea transportului fluvial din România.

Comisarul european pentru politică regională a declarat: „Proiectul va permite o mai bună exploatare a potențialului uriaș de care dispune traficul fluvial în ceea ce privește schimburile comerciale. El va aduce beneficii economiei întregii regiuni de sud-est a României și, pe plan mai larg, celei a macro-regiunii Dunării, ce reunește nouă state membre ale UE și alte cinci țări vecine.

Toată lumea a auzit povești despre construcții la a căror realizare meseriașii „au furat din material”, inginerii constructori au comis erori „fără număr” sau chiar despre situații extreme, în care, după ce s-a investit o căruță de bani într-o clădire, a reieșit, finalmente, că „strașnicul” edificiu este numai bun de demolat, fiind total nesigur pentru eventualii locatari sau utilizatori.

Dacă, în balada „Mănăstirea Argeșului”, meșterul Manole și ceilalți „nouă meșteri mari” se confruntau cu fenomenul straniu al năruirii zidurilor peste noapte, astăzi cele mai multe dintre cauzele care fac o construcție necorespunzătoare, nesigură, instabilă, sunt lesne identificabile, de către experți.

Spre deosebire de legendarul meșter Manole, singurul sacrificiu pe care trebuie să-l facă un „meșter” contemporan (profesionistul din domeniul construcțiilor) ține doar de propria persoană. El trebuie să depună timp și energie pe altarul (auto)instruirii și al desăvârșirii profesionale. Calitatea muncii în domeniul construcțiilor nu vine de la sine, fără efort și instruire. O construcție de calitate trebuie să posede rezistență mecanică, stabilitate, să fie sigură în exploatare. Mai mult …

bani
Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-a institut schema de ajutor de minimis, cu acordarea unor facilităţi fiscale investitorilor individuali cu scopul de a stimula alocarea de capital în întreprinderile mici şi mijlocii
.

„Ajutorul de minimis se acordă ca finanţare de risc, sub forma investiţiilor de capital în numerar la societăţile în care investitorii aleg să investească. Investiţia efectuată este asimilată cu acordarea unui ajutor de minimis întrucât este realizată în vederea acordării de facilităţi fiscale persoanei fizice, în calitate de investitor, implicându-se astfel resurse bugetare de stat prin renunţarea la încasarea unor venituri sub forma de impozite”, ne precizează Guvernul.

Condiţiile care trebuie să le îndeplinească societăţile pentru a beneficia de acest timp de ajutor sunt:
– constituie societăţi cu răspundere limitată;
– sunt întreprinderi autonome în sensul Legii 346/2004;
– nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă sau faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societăţii;
– prin acordarea unui ajutor de minimis, prin intermediul prezentei scheme, nu depăşesc plafonul de minimis calculat pe durata a trei exerciţii financiare;
– nu există legături între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul administratorului schemei şi afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se va desfăşura începând cu data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020, având posibilitatea de a prelungi perioada, în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis. Se preciază un număr de beneficiari de 372 de microîntreprinderi şi întreprinderi mici.

tvaÎn cadrul conferinței de bilanț la un an de guvernare, ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu a declarat că proiectul de lege privind redevențele petroliere a fost finalizat de către MFP.

Actul normativ stabileşte menținerea nivelului actual al taxării în domeniu, concomitent cu acordarea unor deduceri pentru investițiile offshore.

Conform declaraţiilor acesteia, documentul își propune să facă o diferențiere între investițiile în producția offshore de produse petroliere.

„În acest proiect am luat în calcul păstrarea redevențelor și o diferențiere pentru onshore și offshore, diferențiere care a fost inclusă și în legea din Parlament, în sensul în care, într-adevăr, investițiile pentru offshore sunt de anvergură mai mare, și aici luăm în considerare deductibilități mai mari pentru offshore, pentru a recunoaște efortul mai mare inițial de investiție”, a precizat Anca Dragu.

finante-shutterstock

În luna noiembrie, Guvernul va realiza o nouă rectificare bugetară.

Ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu, a declarat că în cadrul rectificării se vor analiza proiectele de investiţii pe care ministerele le-au avut în derulare şi, de la proiectele care nu au şanse de implementare se vor lua bani şi vor fi distribuiţi către cele cu o implementare mai bună.

Prima rectificare a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016 a fost aprobată de Executiv în luna august.

immMinisterul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a supus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii.

Pornind de la obiectivele stabilite prin Programul de Guvernare, având în vedere numeroasele cereri ale reprezentanților mediului de afaceri și ținând seama de concluziile analizelor privind stadiul implementării schemelor de ajutor de stat în vigoare, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a ajuns la concluzia că este necesară diversificarea instrumentelor de sprijin al statului pentru stimularea dezvoltării investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii prin instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor pentru care există interdicţii la nivel european.

Principalele prevederi ale Schemei sunt următoarele: Mai mult …

irigatii-640x330Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a a afirmat că Legea 269/2015 care stabileşte alocarea unor sume de bani pentru refacerea sistemului de irigații din România nu va produce efecte.

Totodată, Irimescu susține că, din lipsă de resurse financiare, Ministerul Finanțelor nu va mai aloca, din 2017, fonduri pentru investiții în infrastructura principală de irigații.

Conform Legii 269/2015 privind aprobarea OUG nr. 4 /2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, ‘Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub condiția asumării de către Guvern a Strategiei sectorului de irigații, va primi în perioada 2016—2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigații, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu aproximativ 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiții multianual’.

ap-2014-2020.1În vederea simplificării accesului la finanțare al întreprinderilor noi și al promotorilor de proiecte de dezvoltare urbană, Comisia Europeană a adoptat două instrumente financiare noi pentru investițiile din fondurile ESI.

Reprezentanța Comisiei Europene în România precizează că instrumentele financiare „gata de utilizare” au fost proiectate să favorizeze utilizarea sprijinului financiar reînnoibil de către statele membre în defavoarea granturilor tradiționale și să combine resurse publice și private.

Astfel,  cele două instrumente noi lansate sunt:

• Un mecanism de co-investiții care să ofere finanțare pentru întreprinderi noi și IMM-uri. Acest ajutor le va permite să-și dezvolte modelele de afaceri și să atragă finanțări suplimentare printr-un program de investiții colective gestionat de un intermediar financiar principal.

Fondurile de dezvoltare urbană vor susţine proiecte urbane durabile, în domeniul transportului public, al eficienței energetice sau al regenerării zonelor urbane. Proiectele trebuie să fie viabile din punct de vedere financiar și să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare urbană integrată și durabilă.

scoalaConform unui comunicat al instituţiei, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a supus spre dezbatere publică un ghid pentru „Școală pentru toți”, un program de educație cu o alocare de 193,2 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Aplicanții eligibili pentru acest program de educaţie sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice, instituțiile de cult și alte entități interesate să trimită copiii la școală.

Obiectivele noului ghid sunt:
– creșterea participării la învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii;
– sprijinirea a peste 30.000 de copii pentru a merge la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar;
– readucerea la școală — prin programul ‘A doua șansă’ — a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu și
– sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar.

Programul POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro în care stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către ţara noastră în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la micşorarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE.