Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăți privind contractele de gestiune a utilităților publice

achizitii-publice-1
Având în vedere modificarea legii achizițiilor publice, se impunea ca legiuitorul să armonizeze aceste prevederi cu cele din legea serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit noutăților legislative, s-a stabilit ce clauze trebuie să cuprindă în mod obligatoriu un contract de gestiune a serviciilor publice, cine poate face gestiunea directă și care este durata pe care se poate încheia contractul de delegare a gestiunii.

Toate aceste aspecte fac obiectul OUG 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice care a fost publicată în Monitorul Oficial 738 din 22 septembrie 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare.