Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative care vor fi discutate astăzi

Guvernul a publicat lista actelor normative care vor fi discutate astăzi:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Contabilitatea în cadrul MAI are reguli specifice! Care sunt acestea?

contabilitate
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au știut cum să pună în practică principiile contabilității de astăzi folosindu-și imaginația și obiectele pe care le aveau la îndemână. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau contabilitatea cu ajutorul unor sfori înnodate de diferite culori care jucau rolul unor registre de evidență contabilă. În Mesopotamia calculele erau ținute pe tăblițe de argilă umedă care erau apoi uscate. Grecii și romanii foloseau și tăblițe cerate și din marmură pe care erau trecute informații privind numele părților implicate în tranzacție, categoriile de obiecte vândute și cantitatea vândută.

Când s-au dezvoltat schimburile comerciale s-a trecut de la simpla însemnare a datelor la contabilitatea memorială și apoi la cea în partidă simplă și dublă. Bancherii din Florența țineau cea mai veche contabilitate și încă din 1211 aceștia foloseau termenii „dare” și „avere”, cunoscuți azi ca „debit” și „credit.”

Categories
Administraţie publică centrală Contencios-administrativ Ştiri

Imobile confiscate pentru realizarea de programe sociale

casa-cu-lanturi-casa-confiscata

Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a declarat că primăriile vor putea beneficia de imobile confiscate pentru realizarea de programe sociale.

“Un alt obiectiv asumat de către Guvern în afară de adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie a fost operaţionalizarea Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Prin aplicarea judicioasă a legii care guvernează această instituţie — Legea 318/2015 — primăriile vor putea beneficia de imobile confiscate pentru realizarea de programe sociale. (…) Legea prevede posibilitatea utilizării acestor locaţii (…) cu titlu gratuit, dar cu acoperirea cheltuielilor curente. Aceste aspecte vor face obiectul unor protocoale de cooperare pe care agenţiile le vor încheia direct cu primăriile”, a precizat ministrul Prună, la Forumul Administraţiei Publice Locale.

Totodată, ministrul cere primăriilor sprijinul pentru realizarea unui inventar naţional al capacităţilor de stocare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică al statului

deputati-610x300Ministerul Sănătății a spus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică al statului, precum și înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordine.

Potrivit actului normativ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin H.G. nr. 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare se modifică denumirea, datele de identificare și valoarea de inventar a imobilului înregistrat la poziția nr. MFP 143740, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Totodată, se introduc în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a județului Vaslui, imobile aflate în proprietatea publică a statului și în folosința acestei instituții.

Bunurile imobile au fost reevaluate în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003 cu modificările şi completările ulterioare și Ordinul nr. 3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţelor

guvern
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi județelor.

Prin proiect se intenţionează consolidarea procesului de adoptare a hotărârilor Guvernului care au ca obiect atât atestarea cât și modificarea sau completarea domeniul public al unităților administrativ-teritoriale prin:

  • introducerea Ministerului Finanțelor Publice în etapa de avizare, pentru garantarea situației juridice a unor bunuri imobile noi introduse în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în sensul că acestea nu fac parte din domeniul public/privat al statului, și implicit evitarea cazurilor de duble înregistrări a unor bunuri imobile aflate atât în domeniul public al statului, cât și în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale;
  • crearea unui temei legal, expres, pentru elaborarea de instrucțiuni, aprobate prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice în vederea asigurării unei aplicări unitare și eficiente a prevederilor legale referitoare la întocmirea și promovarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru atestarea, modificarea sau completarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și a documentației suport de către autoritățile administrației publice locale.
Categories
Comunicaţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Înființarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia informației

ponta_(1)

În data de 14 iulie, premierul Victor Ponta a decis înființarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia informației (GLIT), care are ca sarcină finalizarea în termen de trei luni a unei evidențe clare a inventarului de echipamente și aplicații IT din administrația publica centrală.

Conform deciziei publicate în Monitorul Oficial, grupul trebuie să elaboreze un plan național pentru perioada 2015-2018 de reducere și eficientizare a cheltuielilor de suport IT în termen de cinci luni.

“Din componența GLIT fac parte șefii structurilor de tehnologia informației din cadrul fiecărui minister sau, în cazul în care nu există o astfel de structură, specialiștii IT responsabili de administrarea sistemelor informatice. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii instituțiilor publice desemnează, prin ordin, reprezentanții acestora în cadrul GLIT”, se mai arată în decizia prim-ministrului.