Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Rata finală de promovare la examenul pentru definitivare în învățământ este de 73,82%!

Ministerul Educaţiei anunţă că rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în creștere cu 3,02%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,80%). 

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Au avut loc consultării pe marginea proiectului Legii învățământului superior

Ieri, 25 Iulie, a avut loc la Palatul Victoria întâlnirea reprezentanților mediului universitar cu Premierul României, reuniune solicitată în cadrul consultării pe marginea proiectului Legii învățământului superior.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar a fost completată

Ordinul nr. 4151/2022 prevede completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice

Metodologia – cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile a fost aprobată de Ordinul nr. 4224/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic

Hotărârea nr. 875/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Preşcolarii şi elevii se pot bucura de “Ateliere de vară”

A fost aprobată Metodologia de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi “Ateliere de vară”.

Ordinul nr. 4126/2022 prevede că Programul AV se organizează în spaţii disponibile în propria unitate de învăţământ sau în spaţiile altor unităţi de învăţământ, precum şi în palate şi cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale cu competenţe în domeniu, biserică.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 2 iunie 2022

Ministerul Educaţiei organizează şi desfăşoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile de învăţământ din subordine sau aflate în coordonare, de tipul lecţii deschise, având ca tematică cultul eroilor sau alte activităţi cultural – educative, după caz.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Standarde de acreditare în învăţământul preuniversitar

A fost modificată anexa la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar de Hotărârea nr. 631/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 493/2022.

Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aprobate cifrele de şcolarizare în anul şcolar 2022-2023

Conform Hotărârii nr. 632/2022 au fost aprobate cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022 – 2023.

Numărul total de locuri pentru învăţământul gimnazial cu frecvenţă zi este de 813.000, numărul total de locuri pentru învăţământ primar este de 935.000, numărul total de locuri pentru educaţie timpurie este de 665.000.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2022 – 2023 pentru învăţământul seral

A fost aprobată organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2022 – 2023, pentru clasele a XII – a zi şi a XIII – a seral din învăţământul liceal – filiera tehnologică, ale căror planuri – cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni.