Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai mulţi bani pentru învăţământ!

A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu suma de 100.000 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, la titlul 20 “Bunuri şi servicii” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost suplimentat numărul de posturi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în unităţile de învăţământ

Numărul de posturi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2020-2021, a fost suplimentat cu 500.

Decizia a fost adoptată în şedinţa Executivului cu obiectivul de a nu prejudicia dreptul la educaţie al elevilor, în contextul în care, în data de 1 septembrie, noul an şcolar 2020-2021 a început în condiţiile prevăzute de starea de alertă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat

În Monitorul Oficial nr. 834/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 – 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aduse modificări numărului maxim de elevi dintr-o clasă!

Prevederile privind numărul de elevi dintr-o clasă a fost recent modificate.

Astfel, Legea 185/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede că pentru învăţământul primar clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22 iar pentru învăţământul gimnazial clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Activităţile desfăşurate în învăţământ se pot desfăşura şi online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură

În situaţia în care se instituie starea de urgenţă sau starea de asediu potrivit prevederilor constituţionale, activităţile desfăşurate în învăţământul preşcolar şi şcolar se pot desfăşura şi online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură prevăzut la art. 32 din Constituţia României.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară

Cum va fi organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular?

Având în vedere situaţia excepţională în care ne aflăm desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar se va efectua după reguli stricte.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ieri s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ

Ieri s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

150.000 de cereri au fost admise în prima etapă de cuprindere a copiilor în învățământul primar

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a centralizat situaţia preliminară a cererilor de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat şi completat în luna mai prin ordin de ministru.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

În sistemul de învăţământ preuniversitar vor funcţiona unităţi de învăţământ cu statut de unităţi – pilot

În Monitorul Oficial nr. 635/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi – pilot, experimentale şi de aplicaţie.

Începând cu anul şcolar 2020 – 2021, în sistemul de învăţământ preuniversitar vor funcţiona unităţi de învăţământ cu statut de unităţi – pilot, experimentale şi de aplicaţie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

113.480 de elevi au fost repartizați în învăţământul liceal de stat

Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat vineri, 10 iulie, ora 14:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul şcolar 2020-2021).

Au fost repartizaţi 113.480 de elevi în învăţământul liceal de stat, dintre care 68.564 de candidaţi la filiera teoretică şi 44.916 candidaţi la filiera tehnologică.

Au fost admişi în etape anterioare repartizării computerizate:

– 12.408 elevi la specializări vocaţionale;

– 600 de elevi în învăţământul militar;

– 1.880 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă

– 659 de elevi în învăţământul special.