Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională va fi format din bugetul alocat Ministerului Educaţiei

A fost aprobată Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 3320/2021.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Masca de protecţie nu este obligatorie în timpul orelor de educaţie fizică desfăşurate în spaţii exterioare!

Ordinul comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii nr. 3.459/280/06.03.2021 modifică măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect reglementează noi facilităţi privind transportul pentru studenţi!

Un proiect al Ministerului Educaţiei prevede că elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu vârsta de până la 26 de ani, vor putea beneficia gratuit de servicii publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, precum şi transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, aprobată!

În Monitorul Oficial nr. 159/2021 a fost publicat Ordinul nr. 3238/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar!

A fost aprobat Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noutăţi privind tipărirea certificatului de acordare a definitivării în învăţământ

Începând cu anul 2021, tipărirea certificatului de acordare a definitivării în învăţământ se efectuează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., inclusiv prin completarea rubricilor acestuia cu datele transmise în condiţii de maximă siguranţă de către Ministerul Educaţiei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat

A fost modificată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă şcolară este de 100 de lei!

În şedinţa Executivului a fost aprobată hotărârea prin care se stabileşte, în premieră, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, în anul şcolar 2020 – 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Educaţiei face o serie de precizări referitor la diversele informaţii vehiculate recent în spaţiul public

Ministerul Educaţiei şi Cercetării face o serie de precizări referitor la diversele informaţii vehiculate recent în spaţiul public.

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, începând cu data de 9.11.2020 au fost suspendate, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai mulţi bani pentru învăţământ!

A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu suma de 100.000 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, la titlul 20 “Bunuri şi servicii” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.