Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă şcolară este de 100 de lei!

În şedinţa Executivului a fost aprobată hotărârea prin care se stabileşte, în premieră, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, în anul şcolar 2020 – 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Educaţiei face o serie de precizări referitor la diversele informaţii vehiculate recent în spaţiul public

Ministerul Educaţiei şi Cercetării face o serie de precizări referitor la diversele informaţii vehiculate recent în spaţiul public.

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, începând cu data de 9.11.2020 au fost suspendate, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai mulţi bani pentru învăţământ!

A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu suma de 100.000 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, la titlul 20 “Bunuri şi servicii” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost suplimentat numărul de posturi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în unităţile de învăţământ

Numărul de posturi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2020-2021, a fost suplimentat cu 500.

Decizia a fost adoptată în şedinţa Executivului cu obiectivul de a nu prejudicia dreptul la educaţie al elevilor, în contextul în care, în data de 1 septembrie, noul an şcolar 2020-2021 a început în condiţiile prevăzute de starea de alertă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat

În Monitorul Oficial nr. 834/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 – 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aduse modificări numărului maxim de elevi dintr-o clasă!

Prevederile privind numărul de elevi dintr-o clasă a fost recent modificate.

Astfel, Legea 185/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede că pentru învăţământul primar clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22 iar pentru învăţământul gimnazial clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Activităţile desfăşurate în învăţământ se pot desfăşura şi online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură

În situaţia în care se instituie starea de urgenţă sau starea de asediu potrivit prevederilor constituţionale, activităţile desfăşurate în învăţământul preşcolar şi şcolar se pot desfăşura şi online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură prevăzut la art. 32 din Constituţia României.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară

Cum va fi organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular?

Având în vedere situaţia excepţională în care ne aflăm desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar se va efectua după reguli stricte.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ieri s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ

Ieri s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

150.000 de cereri au fost admise în prima etapă de cuprindere a copiilor în învățământul primar

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a centralizat situaţia preliminară a cererilor de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat şi completat în luna mai prin ordin de ministru.