Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

În anul școlar 2023-2024 va continua programul fructe în școli!

OUG nr. 31/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/2023, modifică și completează Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene.

Prin acest act normativ se instituie măsurile prevăzute de noile reglementări europene, astfel încât să se asigure continuarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar din perioada 1 august 2023 -31 iulie 2029.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Numirea în calitate de preşedinte al comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024 a fost modificat de Ordinul nr. 4062/2023.

Se introduce o nouă reglementare care prevede că, în situaţii excepţionale, Comisia naţională de admitere poate aproba numirea în calitate de preşedinte al comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial, respectiv de preşedinte al comisiei de admitere din unitatea de învăţământ liceal a unui cadru didactic – membru al consiliului de administraţie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional

Ordinul nr. 3941/2023 prevede măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2023 – 2024.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce prevede Programul naţional de investiţii “Şcoli sigure şi sănătoase”?

În contextul amplificării cutremurelor de mare amplitudine la nivel mondial a fost adoptată OUG nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Şcoli sigure şi sănătoase”, publicată în Monitorul Oficial nr. 189/2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023 – 2024

Ordinul nr. 3704/2023 prevede aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023 – 2024.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar are loc în perioada 19 mai -22 mai 2023 și începe procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor – tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar

A fost aprobat Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologie privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie

Ordinul nr. 6457/2022 prevede aprobarea Metodologiei privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar.

În vederea asigurării managementului modulului MATE, la nivelul Ministerului Educaţiei, inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar se constituie comisii pentru coordonarea şi gestionarea activităţilor derulate prin SIIIR.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

O nouă disciplină școlară: “Managementul emoţiilor”

Ordinul nr. 6174/2022 prevede aprobarea programei şcolare din categoria curriculum la decizia şcolii, nivel liceal, elaborată în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice.

Programa şcolară pentru disciplina “Managementul emoţiilor” reprezintă o ofertă educaţională pentru curriculumul la decizia şcolii, propusă la nivel naţional, adresată elevilor din învăţământul liceal (şi profesional, în măsura în care permit reglementările privind curriculumul).

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost înființat Registrul naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar

Ordinul nr. 6173/2022 prevede constituirea Corpului naţional de profesori mentori din învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar.

Registrul mentorilor este structurat pe niveluri de învăţământ/domenii tematice/discipline şi cuprinde totalitatea profesorilor mentori, cadre didactice care asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de mentorat didactic în învăţământul preuniversitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

5.000 de lei se acordă fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la BAC!

Hotărârea nr. 1282/2022 prevede aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII – a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2022.