Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Instituţiile de învăţământ superior de stat vor fi finanţate suplimentar

A fost aprobată Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020 prin Ordinul nr. 3116/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Universităţile de stat beneficiază de un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională

Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 92 /2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost stabilită Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat

Ordinul nr. 5403/2018 stabileşte Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare.

Ordinul menționează că în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor elabora, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fișele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Hotărârea care reglementează programele de studii universitare de master a suferit modificări

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 782 din data de 12 septembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de lege prevede ca studiile de master şi de doctorat să fie asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii

Trei parlamentari au depus un proiect de lege care prevede că şi studiile postuniversitare, de master şi de doctorat vor fi asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii, nu doar cele universitare, indiferent de numărul de ani şi de instituţii absolvite.

Inițiatorii motivează că munca intelectuală este tratată „superficial” în România şi „dusă la derizoriu”.

Potrivit legii pensiilor, în acest moment se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, precum studiile la zi în învăţământul universitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cifra de şcolarizare pentru universităţi ar putea fi stabilită prin hotărâre de Guvern!

Parlamentul a adoptat o iniţiativă legislativă care modifică Legea Educaţiei va permite universităţilor să elibereze diplome de licenţă pe bandă rulantă.

Studenţii, rectorii, dar şi alţi specialişti din cadrul învăţământului superior spun că parlamentarii au hotărât ca de acum cifra de şcolarizare pentru universităţi să fie stabilită printr-o hotărâre de guvern, în urma unei evaluări făcută de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) după criteriul „fiecare cadru didactic să aibă maximum 35 de studenţi la curs”.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

În România există calificări în învățământul superior cărora nu le corespunde nicio ocupație

universitate-studenti-600x400În cadrul conferinței “Educația RE-sursă economică”, președintele Autorității Naționale pentru Calificări, Tiberiu Dobrescu, a precizat că în România există calificări în învățământul superior cărora nu le corespunde nicio ocupație.

“La ora actuală, în învățământul superior pe nivel de calificare 6, adică nivelul licență, există în registrul național al calificărilor din învățământul superior 567 de calificări. Dacă am pune pentru fiecare cel puțin trei ocupații, asta ar însemna cam 1.500 de ocupații numai pe zona de licență. Dacă adăugăm și specializările de la programele de masterat, care în registru sunt trecute undeva la 1.500 de specializări, care, la rândul lor, dacă am trece cel puțin o ocupație pentru fiecare calificare ar reieși un număr de vreo 4.000 și ceva de ocupații aferente numai învățământului superior. La nivel european, pe zona de calificări de nivel 6, există între 80 și 100 de calificări și noi avem 567 înregistrate. Avem calificări în învățământul superior cărora nu le corespunde nicio ocupație”, a declarat Dobrescu.

Acesta a informat că ţara noastră s-a angajat ca până în anul 2020 să aibă cel puțin 27% din populația în vârstă de 30 — 34 de ani cu educație superioară.

În acelaşi timp, Constantin Postoiu, consilier în cadrul Cabinetului premierului, a declarat că România are o rată a abandonului școlar de 19,1%.

Făcând o referire la învățământul profesional, Postoiu a menţionat că în 2015 peste 55.000 de elevi urmau învățământul profesional cu durată de 3 ani și circa 10.000 — învățământul cu durată de 2 ani.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Domeniile și studiile universitare de master pentru 2016-2017

guvern-master

În data de 2 iunie 2016, Guvernul a adoptat o Hotărâre în care sunt incluse domeniile și programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locațiile geografice de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017.

Noile reglementări au fost stabilite la propunerea Senatelor universităţilor și sunt în concordanță cu angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 și cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educației și formării profesionale ET 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Studenţii solicită investiţii mai mari în învăţământul superior şi creşterea burselor

lc
Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) a înaintat prim-ministrului, Victor Viorel Ponta, o scrisoare deschisă prin care solicită investiţii mai mari în învăţământul superior, creşterea cu 25% a burselor sociale şi de merit, majorarea subvenţiei pentru căminele şi cantinele studenţeşti, precum şi demararea unui proces de construcţie de noi cămine, în vederea reducerii deficitului de locuri de cazare.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în anul academic 2013-2014 circa 20.000 de studenţi au abandonat universităţile, în acest sens UNSR reaminteşte că printre obiectivele educaţionale ale Strategiei Europa 2020 se află reducerea ratei abandonului şcolar sub 10% şi creşterea procentului de tineri absolvenţi de studii superioare (terţiare sau echivalente) la peste 40% până în 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Aprobarea Metodologiei de recunoaștere a diplomelor de licență, master sau postuniversitare obținute în străinătate

acte studiiOrdinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 739/2015.

Astfel, Metodologia se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă, a ciclului II de studii universitare de master sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşte actele de studii, în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România, astfel:
– recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu;
– recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe;
– în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, CNRED recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;
– recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei reglementate din România din domeniul studiilor.