Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Începe selecţia profesorilor care vor realiza manualele şcolare!

Profesorii care vor să participe la realizarea manualelor şcolare se pot înscrie pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Etapa de înscriere se derulează exclusiv online, până în data de 4 martie 2019, inclusiv. Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea loc în intervalul 9 – 16 martie 2019.

Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea loc în intervalul 9 – 16 martie 2019.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie

Selectarea personalului didactic pentru posturile din sistemul școlilor europene. Cum se realizează?

Poate că nu întotdeauna este foarte evident, dar viața este o sumă de concursuri, de examinări. Pentru că toate încercările existenței pot fi considerate examene în urma cărora fie ne păstrăm statutul deja dobândit, fie retrogradăm, fie (în cazul cel mai fericit) promovăm, trecem la nivelul următor. Acolo ne așteaptă alte probe, alte încercări. Așa e viața. O școală. O sumă de concursuri, examinări, încercări mai mult sau mai puțin dificile.

Nu putem vorbi despre școli și examinări, fără a-i introduce în discuție și pe profesori. Profesori care sunt, în decursul carierei lor didactice, atât examinatori, cât și examinați. Munca la catedră te poate supune unor examinări deloc indulgente. Mai ales atunci când îți dorești ceva mai mult, în ceea ce privește cariera proprie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii din învăţământul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local

Elevii din învăţământul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% şi la manifestări culturale cu cel puţin 75% (acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă film etc), potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat.

“Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic”, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru învăţământ din Senat.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Învăţământ şi educaţie

Utilizarea auxiliarelor didactice în școlile din România. Ce prevede noua metodologie?

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Categories
Articole Drept penal

Este funcționar public profesorul din învățământul preuniversitar de stat ?

Se spune că „atunci când un stat nu își plătește profesorii, copiii sunt cei ce plătesc în cele din urmă.” (Guy Bedos) Însă, de multe ori, și profesorii plătesc cu propria libertate atunci când se constată că au solicitat sume de bani și se apreciază că fapta respectivă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită.

Caz practic

În decembrie 2015 a fost trimisă în judecată sub control judiciar inculpata S.L.D. fiind acuzată de luare de mită și inculpata G.D. pentru complicitate la luare  de mită. Inculpata S.L.D., profesoară de geografie la clasa a XI-a fără frecvență la un liceu de stat a pretins, prin intermediul elevei G.D. care era elevă în acea clasă suma de 500 lei (câte 25 de lei de la fiecare elev al clasei) pentru a-i promova la materia pe care o preda în condițiile în care la acea dată aceștia nu primiseră note la geografie. În noiembrie 2015 inculpata S.L.D. a primit prin intermediul elevei G.D. suma de 475 lei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Concursul de directori de unități de învățământ a fost promovat de peste 5.400 de candidaţi

acreditare scoalaMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) informează că, conform rezultatelor finale stabilite după soluționarea contestațiilor, un număr de 5.405 candidați au promovat concursul național de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar.

Astfel, conform MENCŞ, rata de ocupare a posturilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar este de 63,26% pentru posturile de directori şi 53,84% pentru posturile de directori adjuncți.

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, la 16 decembrie rezultatele finale vor fi validate de consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare județene, iar cei 5.405 candidați promovați vor fi numiți în funcție pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general.

Totodată, MENCȘ precizează că în data de 21 decembrie inspectoratele școlare județene vor emite deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului pentru directorii în funcție la acest moment, începând cu 9 ianuarie 2017. În acelaşi timp, vor fi emise și deciziile de numire pentru funcțiile de director/director adjunct, începând cu 9 ianuarie 2017, pentru candidații care au promovat concursul.

 

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Document de politică publică privind combaterea segregării școlare

elevi-1Conform unui comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a fost lansat în dezbatere publică un document de politică publică privind combaterea segregării școlare, prin care sunt propuse o serie de obiective şi măsuri strategice pentru prevenirea şi eliminarea oricărei forme de segregare şcolară din unităţile de învăţământ preuniversitar, indiferent de criteriul de segregare: etnie, performanţe şcolare, statutul socio-economic al familiilor, mediu de rezidenţă, dizabilitate, cerinţe educaţionale speciale.

Potrivit declaraţiilor ministrului Educaţiei, Mircea Dumitru, segregarea este una dintre cele mai dure forme de discriminare pe care şcoala românească a recunoscut-o doar parţial în ultimii ani.

“Astăzi propunem o foaie de parcurs pe educaţie care să combată segregarea şcolară şi să promoveze calitatea învăţării în toate şcolile din România. Sunt măsuri care nu vizează doar susţinerea drepturilor omului, în sensul restrâns al termenului, ci pune accent şi pe valorizarea diferenţelor culturale, încurajarea relaţiei şcoală-părinte, educaţie incluzivă sau creşterea stimei de sine. Invit toţi actorii interesaţi de o educatie mai bună pentru copiii noştri să participe la dezbaterea acestei propuneri, astfel încât principiile şi măsurile enunţate să răspundă nevoilor reale”, mai arată Mircea Dumitru în comunicat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Concursurile pentru posturile de directori din şcoli ar putea fi amânate până vara viitoare

scoalaComisia de Învăţământ a Senatului, condusă de Ecaterina Andronescu, a introdus o modificare pe Legea Educaţiei nr. 1/2011 prin care ar putea fi amânate concursurile pentru posturile de directori din şcoli, până vara viitoare.

“Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se organizează numai după finalizarea semestrului II, la începutul noului an şcolar”, stabileşte un alineat nou la articolul 257 din Legea 1/2011, introdus ca amendament de Comisia de Învăţământ a Senatului. Asta ar presupune ca funcţiile de director să fie ocupate prin concurs abia în vara anului 2017.

La 10 septembrie, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin de ministru metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Pensii speciale acordate profesorilor din învăţământul preuniversitar

elevi-scoala-clasa-II-310x165Conform unui proiect depus la Parlament, profesorii din învăţământul preuniversitar, cu o vechime de 30 de ani în învăţământ, vor putea beneficia, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni.

Astfel, potrivit  articolului unic se stabileşte că “personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, cu o vechime efectivă de cel puţin 30 de ani în învăţământ, beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.

De asemenea, actul normativ precizează că, la moment, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede la art 284, alin.1 că personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile legii privind asigurările sociale şi pensile din sistemul public. Totodată, legea defineşte învăţământul ca “prioritate naţională”.

Proiectul depus la Camera Deputaţilor se află în consultare publică. Senatul este for decizional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Procedura de alegere a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar

elevii-la-putere-reprezentantul-elevilor-intra-in-consiliul-de-administratie-al-scolii-274927-1Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 700/2015

Astfel, actul normativ reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.

Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către elevii unităţii de învăţământ, iar durata mandatului acestuia este de 1 an școlar.

Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie compusă dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:
– preşedinte – de regulă, preşedintele consiliului elevilor;
– secretar – de regulă, secretarul consiliului elevilor;
– 1-3 membri – vicepreşedinţi sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

Elevii care vor să candideze trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniţi.

Nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai elevilor elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:
– au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnaţi ca membri în acelaşi consiliu de administraţie;
– au primit sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani.

Pentru anul şcolar 2015-2016, alegerea reprezentanţilor elevilor în consiliul de administraţie, se face potrivit unui calendar stabilit de consiliul elevilor, după consultarea şi cu acordul conducerii unităţii de învăţământ, astfel încât desemnarea reprezentantului elevilor să fie finisată până la data de 15 octombrie 2015.